Utskrift

Utskriftsproblemer knyttet til din nettleser

Hvilken nettleser du bruker, hvilke innstillinger du har i den og hvilke eventuelle utvidelser du har i denne, vil påvirke hvordan dialogboksen for utskrift fra Proteria ser ut.

Les mer

Sikre best mulig lesbarhet av dine etiketter

Om strekkoden på etiketten ikke er lesbar kan det føre til tilleggsgebyr fra transportør, forsinkelser og i verste fall en sending på avveie.

Les mer

Etiketter fra et Excel-ark eller CSV for masseutsendelse ved integrasjoner

Ønsker du å sende til mange mottakere på en gang? Når du har integrert Proteria Frakt kan du importere adresser til forsendelser fra en Excel-fil eller CSV-fil og lage masseutsendelse. Enkelt og effektivt!

Les mer

Hvordan installere skriver-driver for Mac?

Det hender at OS-oppdateringer gjør at eksempelvis drivere til skrivere må installeres på nytt.

Les mer

Hvordan kalibrere skriveren? (TSC & Zebra)

Om etikettene dine er feilplassert, blanke, eller strekkode mangler, må etikettskriveren din kalibreres.

Les mer

Hva er beste innstillinger for etikett-utskrift?

Oppsett og betegnelser vil variere noe, avhengig av hvilken skriver og operativsystem du har.

Les mer

Feilsøking for RFID-utskrift

Feilsøking med utgangspunkt i RFID-printeren Zebra ZDesigner 500

Les mer

Du har mottatt en CloudPrint-boks. Hva nå?

Dersom denne boksen er ferdig konfiguert for din skriver og satt opp mot ditt kundenummer i Proteria gjør du som følger (i kronologisk rekkefølge).

Les mer

Hvordan skrive ut andre etiketter med CloudPrint?

Dersom du har et CloudPrint-oppsett i dag er skriveren din konfigurert til å skrive ut fra Proteria Frakt. Ved behov kan du skrive ut etiketter fra andre kilder også.

Les mer