Du har mottatt en CloudPrint-boks. Hva nå?

Dersom denne boksen er ferdig konfiguert for din skriver og satt opp mot ditt kundenummer i Proteria gjør du som følger (i kronologisk rekkefølge)

  1. Koble boksen til internett med kabel
  2. Koble skriver til boksen med USB-kabel
  3. Koble skriveren til strøm
  4. Vent ca 2 minutter slik at boksen får startet opp
  5. Klikk på "Skriverinnstillinger" → "CloudPrint innstillinger" i Proteria


Klikk på termoetikettskriver og velg skriveren din under "Etiketter". Gjør deretter en test-utskrift.
Boksen har ingen av/på knapp slik at den skrus på automatisk ved tilkopling av strøm. Skulle du ønske å gjøre en omstart så drar du strømkabelen ut og inn.


Dersom dette mot formodning ikke gir resultater, ring oss og vi vil ta en kikk på dette via fjernstyring.