TDS

Tull Data System, TDS, er det svenske Tullverkets løsning for elektronisk fortolling. Vår TDS-løsning er integrert med TVINN-løsningen slik at sendinger mellom Norge og Sverige kan fortolles som ett oppdrag i en og samme løsning. Enkelt og greit.

Bestill
Proteria Toll

Proteria Toll er en brukervennlig løsning for elektronisk fortolling. I programmet får du opp TDS tolldokumentet på skjermen akkurat slik det ser ut på papiret. Dette er et velkjent dokument for mange, og systemet er derfor lett å lære og man kommer raskt i gang. Man har kun dette ene skjermbildet som man jobber i. Enklere kan det ikke bli.

De som har handel mellom Norge (TVINN) og Sverige (TDS), kan fortolle varene ut av ett land og inn i det andre, i ett og samme oppdrag. Fordelen er at varene er ferdig fortollet mot begge land når de passerer grensen, og kan tas i bruk umiddelbart.

NB: Husk at det alltid er vareeier som har ansvaret for fortollingen, uansett hvem som sender den til Tollvesenet.

Viktige funksjoner i vårt tollprogram er blant annet:

  • Tolldokumentet på skjermen har samme utseende som papirskjemaet
  • Import og eksport
  • Norge (TVINN) og Sverige (TDS)
  • Eksportdokumenter
  • Integrasjon mot eksisterende ordre-/fakturasystem
  • Automatisk oppdatering av valutakurser
  • Automatisk oppdatering av tolltariffen
  • Hjelpetekst til alle utfyllingsfelt


Kontakt oss på
info@proteria.no eller 45 28 66 60 om du har spørsmål rundt frakt eller toll, og hvordan du kan ha nytte av Proterias tjenester.

Verdt å vite

Pris per fortolling

Våre priser er basert på en årslisens og en pris pr. fortolling. Dette inkluderer bruksrett til programmet, support og vedlikehold. Det er altså ingen kjøpspris for programmet.

Prisen pr. fortolling er avhengig av det antallet fortollinger dere har pr. år. Hvis du vil vite mer, be om et tilbud.

Utfylling direkte på tolldokumentet

ProTeria Toll er basert på at tolldokumentet vises på skjermen slik det ser ut i virkeligheten. Dette er et velkjent dokument for mange og systemet er derfor lett å lære og man kommer raskt i gang. Systemet kontrollerer utfyllingen før det sendes til tollvesenet.

Alltid oppdatert

Systemet har alltid oppdaterte valutakurser og tolltariff.

Gratis support

Vi tilbyr gratis support i arbeidstiden mellom 08.30 og 16.00.

Dette er via telefon, email og fjernstyring av PC.