Proteria Toll

Kort forklart en fritttstående programvare for å gjøre fortollinger selv.

Jo flere fortollinger, desto billigere


Proteria Toll består av disse tre modulene:

Tvinn: Fortolling, import og eksport mot det norske Tollvesenet

TDS: Fortolling, import og eksport mot det svenske Tollvesenet Tvinn og TDS kan kombineres slik at utfortolling fra ett land kan gjøres samtidig med innfortolling det andre landet.

NCTS: Transittering som erstatter det tidligere T-dokumentet. Kostnaden for løsningene er i hovedsak basert på en pris pr. transaksjon (fortolling).Tommelfinger-regel: 70 deklarasjoner i året
Det er imidlertid noen faste kostnader slik at tommelfinger-regelen er at du bør ha jevnt over minimum 70 deklarasjoner per år for at dette skal være besparende for din bedrift å gjøre fortollingene selv med Proteria Toll. Etter at du er satt opp med Proteria Toll og blitt godkjent av tollen, så er det slik at jo flere deklarasjoner du gjør over 100 stk så vil prisen per deklarasjon gå nedover.Interessert? Kontakt oss for å få et tilbud og veien videre.