Proteria Toll

Proteria Toll er en frittstående programvare som lar deg gjøre fortollingene dine selv. Dette gir deg full kontroll på fortollingen og kan spare kostnader om du skal sende pakker til utlandet.

Jo flere fortollinger, desto billigere

Det er noen faste kostnader knyttet til å gjøre fortollingen. Dersom du jevnt over gjør minimum 70 deklarasjoner per år vil det ha en besparende effekt for din bedrift å gjøre fortollingen selv.

Etter at du er satt opp med Proteria Toll og blitt godkjent av tollen, vil prisen pr deklarasjon gå nedover for alle deklarasjoner du gjør over 100 stk.

Proteria Toll består av disse to modulene:
• Tvinn: Fortolling, import og eksport mot det norske Tollvesenet
• TDS: Fortolling, import og eksport mot det svenske Tollvesenet.

Tvinn og TDS kan kombineres slik at fortolling ut fra ett land kan gjøres samtidig med fortolling inn i andre landet.


Hvordan er forløpet dersom jeg vil sette i gang?

STEG 1: Signere avtale med Proteria

STEG 2: Vent på søknad fra tollen
Etter at avtalen er signert setter vi i gang søknadsprosessen mot tollen og oppretter et NODI-nummer til din bedrift. Dette kan ta 2-3 uker.

STEG 3: Klar til testing
Når søknaden er innvilget får du tildelt en saksbehandler i tollen som vil sende deg noen test-oppgaver. Hvor lenge du vil være i test-modus avhenger av hvor rask du er til å svare på forespørslene fra saksbehandleren. Om du er effektiv kan dette ta ca 1 uke.

Om du ønsker tjenesten skybasert og ikke på egen server, så kan dette også settes opp.


Interessert? Kontakt oss gjerne på info@proteria.no eller 45 28 66 60 om du har spørsmål rundt frakt eller toll, og hvordan tilbudet kan være nyttig for din bedrift.