Proteria Toll

Kort forklart en fritttstående programvare som lar deg gjøre fortollingene dine selv slik at du får full kontroll på disse og kan spare kostnader.

Jo flere fortollinger, desto billigere


Det er noen faste kostnader knyttet til det å gjøre dette selv, og ikke minst den tiden man bruker på dette. En generell tommelfinger-regel er at dersom du jevnt over gjør minimum 70 deklarasjoner per år så vil det ha en besparende effekt på din bedrift.

Etter at du er satt opp med Proteria Toll og blitt godkjent av tollen, så er det slik at jo flere deklarasjoner du gjør over 100 stk så vil prisen per deklarasjon gå nedover.


Proteria Toll består av disse tre modulene:

• Tvinn: Fortolling, import og eksport mot det norske Tollvesenet
• TDS: Fortolling, import og eksport mot det svenske Tollvesenet Tvinn og TDS kan kombineres slik at utfortolling fra ett land kan gjøres samtidig med innfortolling det andre landet.
• NCTS: Transittering som erstatter det tidligere T-dokumentet. Kostnaden for løsningene er i hovedsak basert på en pris pr. transaksjon (fortolling).Hvordan er forløpet dersom jeg vil sette i gang?

STEG 1: Signere avtale med Proteria
Det aller første du gjør er å avklare om dette er noe du ønsker å gå i gang med og deretter signere avtale med Proteria.

STEG 2: Vent på søknad fra tollen
Etter at avtalen er signert går vi i gang med søknadsprossen mot tollen og oppretter et NODI-nummer til din bedrift. Dette kan som regel ta 2-3 uker.

STEG 3: Klar til testing
Når søknaden er innvilget får du tildelt en saksbehandler i tollen som vil sende deg noen oppgaver. Hvor lenge du vil være i test-modus vil være avhengig av hvor rask du er til å svare på forespørslene fra saksbehandleren i tollen. Om du er effektiv kan dette ta ca 1 uke.


Om du ønsker tjenesten som skybasert og ikke kjørende på egen server så kan dette også settes opp.


Interessert? Kontakt oss for å få et tilbud og veien videre.