Proteria Toll

Kort forklart er Proteria Toll en frittstående programvare som lar deg gjøre fortollingene dine selv. Dette gir deg full kontroll på fortollingen og kan spare kostnader.

Jo flere fortollinger, desto billigere

Det er noen faste kostnader knyttet til det å gjøre fortolloingen selv, og ikke minst den tiden du bruker på dette. En generell tommelfinger-regel er at dersom du jevnt over gjør minimum 70 deklarasjoner per år vil det ha en besparende effekt for din bedrift å gjøre fortollingen selv.

Etter at du er satt opp med Proteria Toll og blitt godkjent av tollen, vil prisen pr deklarasjon gå nedover for alle deklarasjoner du gjør over 100 stk.

Proteria Toll består av disse tre modulene:
• Tvinn: Fortolling, import og eksport mot det norske Tollvesenet
• TDS: Fortolling, import og eksport mot det svenske Tollvesenet. Tvinn og TDS kan kombineres slik at utfortolling fra ett land kan gjøres samtidig med innfortolling i det andre landet.
• NCTS: Transittering som erstatter det tidligere T-dokumentet. Kostnaden for løsningene er i hovedsak basert på en pris pr. transaksjon (fortolling).

Hvordan er forløpet dersom jeg vil sette i gang?

STEG 1: Signere avtale med Proteria

STEG 2: Vent på søknad fra tollen
Etter at avtalen er signert setter vi i gang med søknadsprossen mot tollen og oppretter et NODI-nummer til din bedrift. Dette kan ta 2-3 uker.

STEG 3: Klar til testing
Når søknaden er innvilget får du tildelt en saksbehandler i tollen som vil sende deg noen oppgaver. Hvor lenge du vil være i test-modus vil være avhengig av hvor rask du er til å svare på forespørslene fra saksbehandleren i tollen. Om du er effektiv kan dette ta ca 1 uke.

Om du ønsker tjenesten skybasert og ikke på egen server så kan dette også settes opp.


Interessert? Kontakt oss for å få et tilbud.