Transportører

Velg transportør basert på dine fraktbehov

Om Bring

Bring er et norsk post- og logistikkselskap med virksomhet i Norden. Bring er i Norge den delen av Post-konsernet som betjener bedriftskundene og de deler av driften som retter seg mot bedriftskunder profileres derfor i grønne farger og ikke i den røde fargen som Posten benytter og som i all hovedsak skal profileres mot privatkunder. Selskapet eies av Posten Norge.

Pakketyper

Les mer om pakketypene på Kunderessurser.

Bring tilbyr som regel gratis henting om man har over 800 stk Pakke til bedrift i året.

Pakke i postkassen

Fra og med 1. januar 2020 er fraktmetoden Pakke i postkassen (med sporing) tilgjengelig for alle Bring-kunder og man behøver ikke en RFID-skriver for å skrive ut etiketter.

Gunstige fraktpriser

Dersom du benytter deg av Proterias fraktavtale og har nettbutikk-avtalen vil du få 22% rabatt på Pakke til hentested og Pakke til bedrift, samt 5% rabatt på Pakke i postkassen.

Om Postnord

PostNord AB er et svensk-danskpost- og logistikkforetak med hovedkontor i Sverige. Foretaket eies av den svenske staten med 60 prosent og den danske staten med 40 prosent.

Pakketyper

Les mer om pakketypene på Kunderessurser

Fast lavpris

Proteria har en egen gunstig fraktavtale med PostNord som vi setter opp etter ønske for alle Proteria-kunder.

Om Schenker

DB Schenker er et tysk logistikk- og transportkonsern med 72 000 ansatte og 2000 kontorer i over 140 land.

Transporttyper

Kan benyttes for både mindre pakker og større pakker, men er mest vanlig å benytte for større sendinger (stykk- og partigods) over 35 kg.

Om Norlines

Nor Lines AS er et transportselskap med en omfattende aktivitet i Norge og Nord-Europa. Selskapet opererer skip i faste linjer mellom havner i Nord-Europa og på norskekysten, samt godskapasiteten på Hurtigruten. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og eies av Samskip.

Transporttyper

Kan benyttes for både mindre pakker og større pakker, men er mest vanlig å benytte for større sendinger (stykk- og partigods) over 35 kg.

Om Budbiltjenester

Løsningen dekker lokale budbiltjenester uten EDI og noen utvalgte budbiltjenester med EDI (se transporttyper).

Transporttyper

Best Transport
Speedy budbilen
Atb Transport
Frode Pilskog Varetransport
Express Bud
Skedsmo Bud & Vare
Oslo Budbiler