Norsk toll, TVINN

TVINN er den norske Tolletatens elektroniske fortollingssystem. TVINN gir næringslivet raskere tollekspedering og effektiv frigjøring av varer. Proteria har levert TVINN-løsninger siden 1994 og kan tilby deg en trygg og effektivt løsning for frakt og toll over landegrenser.

Bestill

Proteria Toll er en brukervennlig løsning for elektronisk fortolling. I programmet ser tolldokumentet likt ut som papirskjemaet du kjenner fra før. Dette er et velkjent dokument for mange og systemet er derfor lett å lære og man kommer raskt i gang. Man har kun dette ene skjermbildet som man jobber i. Enklere kan det ikke bli.

De som har handel mellom Norge (TVINN) og Sverige (TDS), kan fortolle varene ut av ett land og inn i det andre i ett og samme oppdrag. Fordelen er at varene er ferdig fortollet mot begge land når de passerer grensen, og kan tas i bruk umiddelbart.

NB: Husk at det alltid er vareeier som har ansvaret for fortollingen, uansett hvem som sender den til Tollvesenet.

Kontakt oss gjerne på info@proteria.no eller 45 28 66 60 om du har spørsmål rundt frakt eller toll, og hvordan du kan ha nytte av Proterias tjenester.

Verdt å vite

Pris per fortolling

Våre priser er basert på en årslisens og en pris pr. fortolling. Dette inkluderer bruksrett til programmet, support og vedlikehold. Det er altså ingen kjøpspris for programmet.

Prisen pr. fortolling er avhengig av det antallet fortollinger dere har pr. år. Hvis du vil vite mer, be om et tilbud.

Utfylling direkte på tolldokumentet

Proteria Toll viser tolldokumentet på skjermen slik det ser ut i virkeligheten. Dette er et velkjent dokument for mange og fylles enkelt ut på skjermen. Systemet kontrollerer utfyllingen før det sendes til tollvesenet.

Gratis support

Ta kontakt mellom 08.30 og 16.00 om du har spørsmål på telefon 45 28 66 60 eller email: info@proteria.no. Vi kan også fjernstyre PC.

Alltid oppdatert

Systemet har alltid oppdaterte valutakurser og tolltariff.