Tripletex

Integrasjonen med Tripletex gjør at du kan skrive inn ordrenummer (eller fakturanummer hvis ønskelig) og kontaktinformasjon til mottaker blir automatisk fylt ut og etiketten blir klar til å skrives ut.


Merknad: Oppsett krever at man abonnerer på integrasjonsmodulen til Tripletex

Slik kommer du i gang

Steg 1

Logg inn på web.proteria.com.

Klikk deg inn på "Innstillinger" → "Integrasjonsinnstillinger" → "Tripletex"


La denne fanen være åpen til senere steg.

Steg 2


Åpne en ny fane hvor du logger inn i tripletex.no

Opprett en API-nøkkel i Tripletex ved å klikke deg til:
Selskap → Ansatte → (valgt ansatt) → API brukernøkler → Ny nøkkel

Skjermbilde API brukernøkkel


Velg "Tilpasset oppsett", og bestem selv hvilke tilganger integrasjonen skal ha:

• Under "Applikasjonsnavn" skal det stå "ProteriaFraktWeb"

"Nøkkelnavnet" kan defineres på egenhånd, men bør være lett å huske

Skjermbilde Ny brukernøkkel

• Gå inn på nøkkelen og huk av tilgang til: "Alle ordre" og "Fakturering/salgsrapporter"

Skjermbilde av API brukernøkkel
Skjermbilde fra Tripletex innstillinger

Skjermbilde Faktura tilganger
Skjermbilde fra Tripletex innstillinger

• Gi også tilgang til kunde-leverandørinformasjon og trykk lagre

Skjermbilde Kunde leverandør tilganger

Kopier nøkkelen du her får og lim inn i integrasjonsoppsettet i Proteria

Skjermbilde Ny API nøkkel opprettet.
Kopier denne API-nøkkelen

Steg 3

For å skape forbindelsen mellom Proteria og Tripletex må du lime inn din ansattoken/employeetoken fra Tripletex og klikke "Lagre".


Skjermbilde av Tripletec autentisering av ditt ansattoken
Dette tokenet finner du inne i Tripletex (se skjermbilde nedenfor)Steg 4

Når forbindelsen er oppe og er blitt validert kan du velge hva slags grunnlag i Tripletex dine sendinger skal baseres på. Huk av inne på "Generelt" og klikk "Lagre innstillinger".

Skjermbilde valg mellom ordre eller faktura


Begynn å sende

Start en ny sending i Proteria og du vil se følgende valg på høyre-siden:

Skjermbilde "Hent faktura fra Tripletex"
Dersom du har valgt fakturanummer som grunnlag

Skjermbilde "Hent ordre fra Tripletex"
Dersom du har valgt ordrenummer som grunnlag


Hent en ordre ved å søke den opp og hent inn ordren (adresse, email, kontakt, telefonnummer) og du er klar til å sende av gårde pakker enkelt og effektivt!