Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jun 20, 2023

Feilsøking for RFID-utskrift

Feilsøking med utgangspunkt i RFID-printeren Zebra ZDesigner 500

Tilfelle 1:
Ingen respons. Du får ingen respons fra printeren når du forsøker å skrive ut. Dersom du skriver ut RFID-etiketter benytter du en liten svart (CloudPrint) boks som er koblet til printeren din, som ofte kalles Raspberry PI. Prøv å koble fra ledningen mellom denne og printeren din, og koble den deretter inn igjen.


Tilfelle 2:
Rødt lys. Statusindikatoren på printeren lyser rødt, og printeren er “paused”.

Dette skyldes som regel at lokket har blitt åpnet.

 1. Sørg for at lokket er helt lukket og at det “klikker” på plass.
 2. Trykk på «Pause/Start» knappen for å starte printeren igjen.
 3. Printeren vil hoppe til neste etikett, og lyset vil bli grønt slik at man kan fortsette som normalt.

Tilfelle 3:
Utskriften er spredt over to etiketter. Dette tyder som regel på at skriveren ikke er kalibrert riktig. Skriveren vet med andre ord ikke hvor store etikettene er og hvor etiketten starter og slutter. Dette kan fikses ved å foreta en kalibrering:

 1. Trykk på venstre velg-knapp, for å åpne menyen.
 2. Trykk en gang på høyre-piltast for å markere alternativet «Tools» (står nederst på skjermen). Trykk OK-knapp for å velge.
 3. Deretter trykk venstre-piltast 5 ganger, for å komme til «Manual calibration«.
 4. Trykk OK-knapp, for å starte kalibrering. Skriveren vil deretter starte å skrive ut tomme etiketter, for å finne størrelsen på etikettene.
 5. Når kalibreringen er ferdig, kan man (dersom man ønsker) åpne lukket og dra etikettene tilbake slik at de kan brukes til utskrift.

Tilfelle 4:
Jeg får bare ut etiketter med “VOID” skrevet over. Dersom det oppstår en feil relatert til RFID, vil skriveren skrive VOID over hele etiketten, for å deretter prøve samme utskrift 2-3 ganger. Har du denne feilen kan det være så enkelt som at skriveren trenger å kalibreres.

 1. Trykk på venstre velg-knapp, for å åpne menyen.
 2. Bruk høyre-piltast tre ganger, for å gå til RFID-alternativet (navn står nederst på skjermen). Trykk OK-knapp for å velge.
 3. Trykk høyre-piltast engang. Da skal det stå «RFID-calibration» på skjermen. Trykk høyre velg-knapp for å starte.

Tilfelle 5:
Annenhver etikett blir merket “VOID”. Hvis etikettene ser slik ut etter utskrift, betyr det at skriveren ikke forstår plasseringen av etikettene. Dette er en feil som ofte oppstår dersom man eksempelvis har byttet etikettrull.

 1. Dersom etiketten står halvveis ut av skriveren, prøv å trykk «Blank etikett«-knappen for å hoppe til neste etikett.
 2. Hvis skille mellom etiketten som ligger utenfor og inne i printeren er synlig, betyr det at printeren forstår størrelsen på etikettene.
 3. Det skal nå være mulig å skrive ut som normalt.
 4. Dersom problemet fremdeles oppstår, foreta en RFID-kalibrering som nevnt i punktet ovenfor.