Tilbake til kunderessurser

Sist endret: May 16, 2023

Hva er beste innstillinger for etikett-utskrift?

Etikettene for Bring, PostNord, Schenker og Norsk Fraktbrev er 192x102mm.

For å sette opp etikettskriver gjør du som beskrevet under. Oppsett og betegnelser vil variere noe, avhengig av hvilken skriver og operativsystem du har, men noe slikt:

  1. Søk opp “Kontrollpanel”/“Control panel”
  2. Trykk på “Vis enheter og skrivere”/“View devices and printers”
  3. Finn etikettskriveren i listen av enheter og høyreklikk →  “Skriverpreferanser”/“Printing preferences”
  4. Sjekk at dine innstillinger er: 102 x 192mm og klikk deretter “Apply”. Denne dialogboksen vil se ulik ut avhengig av hvilken skriver du har.


Skriver-hastighet

Noen skrivere har mulighet til å justere trykk mellom skriverhodet og etiketten. Dette gjøres inne på "Skrivere og skannere" og ved å klikke på skriveren din og deretter Utskriftsinnstillinger:

Justere trykk mellom skriverhodet og etikettenI disse tilfellene kan det hjelpe å justere trykket. For andre skrivere har man mulighet til å justere hastighet (Speed) og svarttone (Darkness) under skriverinnstillinger. Juster opp svarttone gradvis, og prøv nye utskrifter. Det kan også hjelpe å skru ned utskriftshastigheten.Termoskriver

Termoskriveren har ikke noe forbruksmateriell som toner eller blekk. Kan brukes til å skrive ut alle Brings produkter (inkl. Pakke i Postkassen selv om formatet er mindre). For riktig format sjekker du har følgende innstillinger: Innstillinger” → “Termoskriver” i Proteria.

Laser-skriver

Du kan fint benytte en vanlig laserskriver med A4-ark til å skrive ut hvilke som helst etiketter. Det vil da kreve egen beskjæring og feste av etiketten. Vi anbefaler dog ikke denne løsningen siden etikett lettere kan bli ødelagt under transport. For riktig format sjekk at du har følgende innstillinger: “Innstillinger” → “Laserskriver” i Proteria.

RFID-etiketter

Løsningen var tidligere (frem til 1. jan 2020*) eneste måte å sende “Pakke i postkassen” med sporing. Kun én type RFID-skriver er støttet av Proteria og det er av typen Zebra, og forutsetter også en CloudPrint-løsning. Disse etikettene har størrelsen 98×104 mm.