Skriv ut etiketter fra et Excel-ark

I Proteria kan du importere forsendelser via en opplastet Excel-fil om man ønsker det.

Oppsett i Excel


STEG 1
Oppsettet behøver man kun å gjøre én gang dersom filene du tenker å importere til ProTeria er formatert identisk hver gang. Dvs. Firmanavn, Gatenavn, Postnummer osv ligger i bestemte uforandrede kolonner og kun innholdet endres for hver import.

Disse kolonnene du minimum ha med i Excel-arket:

 • Navn / firma
 • Adressefelt 1
 • Postnummer
 • Poststed
 • Kontaktperson
 • Email eller tlf

Disse kolonnene kan du ha med:

 • Pakketype ("12100" = Pakke til bedrift, "1220" = Pakke til hentested, "1246"= Pakke i postkassen, "1201" = Ekspress neste dag) som overskriver det som evt er valgt i malen (neste steg)
 • Ordrenummer
 • Avsenders referanse
 • Mottakers referanse
 • Melding til mottaker


Lagre fila som .CSV med de kolonnene du har valgt og med minst én rad utfylt.


Sørg for at du har en fraktmal

STEG 2
Den andre forutsetningen som må være på plass er at du må ha en frakt-mal lagret i Proteria. Dette lager du inne på «Innstillinger» → «Maler». Her velger du innstillinger du ønsker skal være forhåndsvalgt, slik som f. eks pakketype, navn på avsender, varsling på epost/tlf som tilleggstjeneste og om man ønsker at mottakerne skal lagres i kontaktboka.

Oppsett i Proteria

STEG 3: Klikk deg inn på «Integrasjon» → «Oppsett» i ProTeria.

STEG 4: Last opp Excel-arket du har gjort klart fra tidligere (i .csv-format). Du kan «Drag & drop» rett inn som vist.

STEG 5: Dette steget innebærer at du må fortelle Proteria hvilke felter i Excel-arket som skal peke hvor. Dersom du har en overskriftsrad, som i eksempel-dokumenter vi henviser til ovenfor så må du huke av for dette. Når alle feltene du ønsker å ta med er valgt, klikker du "Lagre"

Oppsettet er ferdig

Etter dette vil du bli tatt til en import-side («Integrasjon» → «Importer CSV«). Nå kan du laste inn dokumentet du vil importere (som ofte er det samme dokumentet som ble benyttet for å lage oppsettet tidligere), for å sjekke at det fungerer som ønskelig. Velg fraktmalen du ønsker å bruke kombinert med importen og last opp.