Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Nov 10, 2023

Etiketter fra et Excel-ark eller CSV for masseutsendelse

Ønsker du sende til mange mottakere på en gang? I Proteria kan du importere adresser til forsendelser fra en Excel-fil eller CSV-fil og lage masseutsendelse. Enkelt og effektivt!

Oppsett i Excel


STEG 1

Om adressene (firmanavn, gatenavn, postnummer med flere) ligger i samme kolonne hver gang du skal importere adresser til Proteria, trenger du kun gjøre dette oppsettet mer enn en gang.

Disse kolonnene du minimum ha med i Excel-arket:

 • Navn/firma
 • Adressefelt 1
 • Postnummer
 • Poststed
 • Kontaktperson
 • E-post eller tlf

Disse kolonnene kan du ha med:

 • Pakketype ("12100" = Pakke til bedrift, "1220" = Pakke til hentested, "1246"= Pakke i postkassen, "1201" = Ekspress neste dag) som overskriver det som evt er valgt i malen (neste steg)
 • Ordrenummer
 • Avsenders referanse
 • Mottakers referanse
 • Melding til mottaker


Lagre fila som .CSV med de kolonnene du har valgt og med minst én rad utfylt.


Sørg for at du har en fraktmal

STEG 2
Du må ha en frakt-mal lagret i Proteria. Dette lager du inne på "Innstillinger" → "Maler". Velg innstillingene du ønsker skal være forhåndsvalgt, slik som f. eks pakketype, navn på avsender, varsling på epost/tlf som tilleggstjeneste og om man ønsker at mottakerne skal lagres i kontaktboka.

Oppsett i Proteria

STEG 3: Klikk deg inn på "Integrasjon" → "Oppsett" i Proteria.

STEG 4: Last opp Excel-arket du har gjort klart fra tidligere (i .csv-format). Du kan "Drag & drop" rett inn som vist.

STEG 5: Du må fortelle Proteria hvilke felter i Excel-arket som skal peke hvor. Dersom du har en overskriftsrad, som i eksempel-dokumenter vi henviser til ovenfor, må du huke av for dette. Når alle feltene du ønsker å ta med er valgt, klikker du "Lagre"

Oppsettet er ferdig

Etter dette vil du bli tatt til en import-side ("Integrasjon" → "Importer CSV"). Nå kan du laste inn dokumentet du vil importere. Velg fraktmalen du ønsker å bruke og last opp.