Tilbake til kunderessurser

Sist endret: May 08, 2024

Hvordan kalibrere skriveren? (TSC & Zebra)

Om etikettene dine er feilplassert, blanke, eller strekkode mangler, må etikettskriveren din kalibreres.

Hvis etikettene kommer ut feil plassert, uten print eller starter og slutter på feil sted kan ofte dette rettes gjennom å kalibrere etikettskriveren. Å kalibrere skriveren er enkelt sagt at du forteller skriveren hvordan etikettene skal skrives ut.  Det kan også være behov for kalibrering etter at du har skiftet etikettrull eller renset smuss på skriver-hodet.

Slik kalibrerer du en TSC-etikettskriver
  1. Skru av skriveren. “Av/på” knappen er på baksiden av skriveren.
  2. Hold inne “Feed”-knappen foran (oppe på lokket) til skriveren samtidig som du skrur på skriveren igjen.
  3. Hold inne “Feed”-knappen inntil lys-indikatoren blinker rødt 5 ganger. Ved å slippe knappen etter 5 blink så forteller man skriveren at den skal kalibreres. Nå vil det mates ut noen tomme etiketter.
  4. Skru av og på skriveren, og se om utskriften din nå er fin.

Slik kalibrerer du en Zebra-etikettskriver

  1. Hold inne “Feed”-knappen inntil den blinker grønt én gang.
  2. Vent noen sekunder.
  3. Hold deretter “Feed”-knappen inntil den blinker to ganger.
  4. Dette setter i gang en standard kalibrering, ved at skriveren gjenkjenner etikett-typen gjennom at sensoren (i toppen av lokket) justeres i forhold til etiketten. Det vil skrives ut 1-4 etiketter mens den kalibreres, og deretter skal siste etikett stoppe akkurat på rett plass.
  5. Gjør en test-utskrift for å sjekke at etiketten er korrekt.Om du vil gjøre en generell testutskrift, så gjør du dette ved å klikke deg inn på “Printers & Scanners” → “(din skriver)” → “Manage” → “Print a test page” i Windows