Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 26, 2023

Hvordan kalibrere skriveren? (TSC & Zebra)

Denne artikkelen tar utgangspunkt i at du har en TSC (f. eks DA200, 210, 220) eller Zebra skriver (f. eks GK420D)

Dersom du opplever at skriveren mater ut blanke etiketter og / eller blinker rødt i etterkant, eller fordeler en utskrift over to etiketter så trenger skriveren antagelig en kalibrering ifb at etikettrullen er blitt byttet ut.

TSC-skriver

Ved hjelp av Feed-knappen / lys-intervaller:

  1. Skru av skriveren. “Av/på” knappen er på baksiden av skriveren.
  2. Hold inne “Feed”-knappen foran (oppe på lokket) til skriveren samtidig som du skrur på skriveren igjen.
  3. Hold inne “Feed”-knappen inntil lys-indikatoren blinker rødt 5 ganger. Ved å slippe knappen på intervallet med 5 lys, så betyr det at du ønsker at skriveren skal kalibreres.
  4. Omstart skriveren.

Zebra-skriver

  1. Hold inne “Feed”-knappen inntil den blinker grønt én gang.
  2. Vent noen sekunder.
  3. Hold deretter “Feed”-knappen inne én gang til, men hold den inne litt lenger slik at den blinker to ganger istedenfor bare én gang.
  4. Nå gjøres det en standard kalibrering, som vil si at skriveren gjenkjenner etikett-typen og lengden på den slik at sensoren (i toppen av lokket) deretter justeres slik at utskriften skal bli optimal. Det vil skrives ut 1-4 etiketter mens den kalibreres og deretter skal siste etikett stoppe akkurat på rett plass som vist på bildet.
  5. Gjør en test-utskrift for å se om etiketten nå kommer ut og ser korrekt ut. Dette gjør du ved å klikke deg inn på “Printers & Scanners” → “ZDesigner GK420D” → “Manage” → “Print a test page