Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jul 28, 2023

Hvordan kalibrere skriveren? (TSC & Zebra)

Om etikettskriveren din mater ut etiketter som ikke er komplette, feilplasserte, blanke etiketter eller som start og begynner på feil plass så er det mye sannsynlig at du må kalibrere skriveren din.

Å kalibrere skriveren betyr at man må fortelle skriveren hvor etiketten begynner og slutter. Om man nettopp har skiftet etikettrull eller om det er noe smuss på skriver-hodet så kan det være at det er behov for en kalibrering.

Slik kalibrerer du en TSC-etikettskriver
  1. Skru av skriveren. “Av/på” knappen er på baksiden av skriveren.
  2. Hold inne “Feed”-knappen foran (oppe på lokket) til skriveren samtidig som du skrur på skriveren igjen.
  3. Hold inne “Feed”-knappen inntil lys-indikatoren blinker rødt 5 ganger. Ved å slippe knappen etter 5 blink så forteller man skriveren at den skal kalibreres. Nå vil det mates ut noen tomme etiketter.
  4. Omstart skriveren, og se om utskriften din nå er fin.

Slik kalibrerer du en Zebra-etikettskriver

  1. Hold inne “Feed”-knappen inntil den blinker grønt én gang.
  2. Vent noen sekunder.
  3. Hold deretter “Feed”-knappen inne én gang til, men hold den inne litt lenger slik at den blinker to ganger istedenfor bare én gang.
  4. Nå gjøres det en standard kalibrering, som vil si at skriveren gjenkjenner etikett-typen og lengden på den slik at sensoren (i toppen av lokket) deretter justeres slik at utskriften skal bli optimal. Det vil skrives ut 1-4 etiketter mens den kalibreres og deretter skal siste etikett stoppe akkurat på rett plass som vist på bildet.
  5. Gjør en test-utskrift for å se om etiketten nå kommer ut og ser korrekt ut.Om du vil gjøre en testutskrift så gjør du dette ved å klikke deg inn på “Printers & Scanners” → “(din skriver)” → “Manage” → “Print a test page” i Windows