Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jun 20, 2023

Hvordan installere skriver-driver for Mac?

Det hender at OS-oppdateringer gjør at eksempelvis drivere til skrivere må installeres på nytt.

 • Dersom du har en skriver av typen TSC (DA220 i dette eksempelet) finner du drivere her, og som vist i skjermbildet nedenfor kan du der klikke “Download”. Dersom du har en Zebra GK420D skriver eller en Honeywell-skriver kan du hoppe rett til steg 3 i denne artikkelen.
 • Når filen er lastet ned kan Apple forteller deg at filen er fra en usikret kilde og at du ikke får åpnet den. Da må du klikke deg inn på “Apple”-ikonet øverst til venstre → “Security & Privacy” → “General”. Du får da forespørsel om å tillate åpning av dette programmet.
Etikettutskrift på Mac

 • Om du har fullført installasjonen av driveren klikk deg inn på “Printers & Scanners” → “+” (lite pluss-tegn nederst til venstre). Sørg for at skriveren din er koblet til maskinen med USB. Klikk på skriveren og under innstillingen “Driver”, velg “Annen” → “DA220” (om du har TSC-skriver av denne t,ypen) eller “Zebra ZPL Label printer” (dersom du har Zebra GK420D skriver eller Honeywell-skriver).
Etikettutskrift på Mac

 • Når det gjelder innstilling på selve utskriften kan du gjøre som følger: åpne en etikett eller et dokument som kan skrives ut
 • Tast “Cmd + P” (eller velg “Skriv ut”)
 • Klikk deg inn på “Paper size”-dropdown menyen → “Manage custom sizes” (se skjermbilde nedenfor)
Etikettutskrift på Mac

 • Klikk på “+”-ikonet for å lagre innstilling og kall den f. eks Proteria. Denne innstillingen brukes kun for å printe etiketter.
 • Sett papirstørrelsen. Dette er vanligvis 102 x 192 mm.
 • Sett margen både i “Top”, “Right”, “Bottom” og “Left” til 0 → “OK
 • Sett “Scale” til 100%.
 • Gå til “Presets”-dropdown menyen → “Save Current Settings as Preset
 • Kall den f. eks Proteria → “Lagre”.