Spørsmål knyttet til faktura

Nedenfor er de vanligste spørsmålene knyttet til faktura

Merknad: Det er ikke mulig at én sending dobbelt-faktueres.

Hvordan periodiseres fakturaene?

Tidsperioden som vises på fakturaen er er standardisert og ikke nøyaktig i forhold til når etikett ble opprettet, men heller i forhold til når vi er blitt fakturert av transportør for sendingere (som ofte er flere dager etter at pakken er utlevert). I tilfeller hvor man oppretter retur-etiketter så vil det derfor være sprik naturligvis. Selv om en etikett opprettes én dag, er det ofte ikke slik at den benyttes samme dag og faktureringen kan henge litt etter. Dette er ofte tilfeller med eksempelvis returer. Den beste måten å se nøyaktig periode er derfor ved å hente fakturarapport som beskrevet ovenfor.

Hvor ofte faktureres det?

Avhengig av hvor mye sendinger du har, så fakturerer vi enten hver 14. eller 30. dag. Dersom du sender svært mange pakker vil det sendes faktura hver 14. dag. Som standard er 14 dagers betalingsfrist.

EHF

Vi bruker å velge EHF som faktura-metode om dette er tilgjengelig, om ikke vennligst informer oss om beste email-adresse for fakturaer.

Hvor ser man fakturaspesifikasjoner?

Dersom du ønsker å se detaljert hvilke sendinger som er fakturert som f. eks dato for opprettelse av sending, mottakers navn, avsenders referanse, mottakers referanse og alt dette her så finner du dette ved å logge inn på web.proteria.com. Her har du lese-tilgang til alle dine sendinger og du vil kunne hente ut fakturarapporter som beskrevet her. Ikke tilgang? Gi oss en lyd så oppretter vi en bruker til deg med lese-rettigheter.

Andre spørsmål

Spørsmål knyttet til faktura sendes til help@proteria.no