Hvorfor er Proteria Frakt i demo-modus

Dersom du plutselig opplever at én av dine moduler eller din fraktbruker er gått i demo-modus i ProTeria Web så skyldes dette som regel én av følgende årsaker:

Manglende betaling.

Dette gjelder som oftest fakturaer som er glemt og er ikke nødvendigvis den siste fakturaen du har mottatt. Om du ikke finner noen utestående eller av en eller annen grunn ikke har mottatt faktura eller varsling, send gjerne en epost til faktura@proteria.no med ditt ProTeria kundenummer.

Prosessen etter forfalt faktura ser slik ut:

0 dager (Faktura sendes ut)
10-17 dager (Betalingspåminnelse 10 dagers frist)
10 dager (Demo-modus)


Oppsigelse.

Om du har lagt inn en oppsigelse hos oss vil dette skje 3 måneder etter din oppsigelse er sendt inn.

Om dette nettopp er skjedd hos dere, ta kontakt med oss slik at vi kan åpne opp for deg igjen slik at du får sendt avgårde dine pakker. Det er ikke meningen å skape vedvarende driftsforstyrrelser. Ofte skyldes dette enten faktura som er blitt oversett, utdatert email for faktura og lignende. For oss er dette ren rutine.

Notis: Dersom du allerede har lagt en etikett til utskrift og det står «TESTLABEL» på den, så må du kopiere forsendelsen i oversikten din og gjøre utskriften på nytt etter at demo-modus er fjernet.