Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jun 20, 2023

Hvorfor er Proteria Frakt i demo-modus?

Dersom en av dine moduler eller din fraktbruker har gått i demo-modus i Proteria Web så skyldes dette som regel en av følgende årsaker:

Manglende betaling

Dette gjelder som oftest fakturaer som er glemt og er ikke nødvendigvis den siste fakturaen du har mottatt. Om du ikke finner noen utestående, eller av en eller annen grunn ikke har mottatt faktura eller varsling, send gjerne en epost til faktura@proteria.no med ditt Proteria kundenummer.

Prosessen etter forfalt faktura ser slik ut:

0 dager (faktura sendes ut)
10-17 dager (betalingspåminnelse med 10 dagers frist)
10 dager (demo-modus)


Oppsigelse

Om du har lagt inn en oppsigelse hos oss vil lisensen gå i demo-modus etter 3 måneder.

Ta kontakt med oss hvis vi skal åpne opp for deg igjen, slik at du får sendt pakkene dine.

Notis: Dersom du allerede har lagt en etikett til utskrift og det står «TESTLABEL» på den, må du kopiere forsendelsen i oversikten og gjøre utskriften på nytt etter at demo-modus er fjernet.