Tilbake til kunderessurser

Sist endret: May 29, 2024

Hvorfor er Proteria Frakt i demo-modus?

Dersom en av dine moduler eller din fraktbruker har gått i demo-modus i Proteria Web så skyldes dette som regel en av følgende årsaker:

Manglende betaling

Dette gjelder som oftest fakturaer som er glemt og er ikke nødvendigvis den siste fakturaen du har mottatt. Om du ikke finner noen utestående, eller av en eller annen grunn ikke har mottatt faktura eller varsling, send gjerne en epost til info@proteria.com med ditt Proteria kundenummer.

Standard-prosessen hos oss ved uteblitt betaling ser slik ut:

Betalingspåminnelser og purring
Hendelse Dager etter forfall
Faktura sendes ut 0
Automatisk betalingspåminnelse 7
2. betalingspåminnelse 14-17
Purring med 14 dagers forfall inkl. renter og gebyr 21-23
Vurdering av inkasso 30-33


Oppsigelse

Om du har lagt inn en oppsigelse hos oss vil lisensen gå i demo-modus etter 3 måneder.

Ta kontakt med oss hvis vi skal åpne opp for deg igjen, slik at du får sendt pakkene dine.

Notis: Dersom du allerede har lagt en etikett til utskrift og det står «TESTLABEL» på den, må du kopiere forsendelsen i oversikten og gjøre utskriften på nytt etter at demo-modus er fjernet.