Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jul 12, 2024

Hvilken fraktmetode skal du velge? (Norlines)

Proteria har inngått en meget god fraktavtale med Norlines. Valget mellom partigods og stykkgods avhenger av vekt, volum og pris.

Stykkgods
Stykkgods opptil 2500 kg per sending til bedrift. Går vanligvis via terminal, hvor flere små sendinger samles og lastes på samme bil. Sendingen din blir plassert sammen med andre sendinger på bilen.
Levering til Bedrifter
Maksimal vekt Samlet fraktberegningsvekt opp til 2500 kg
Maks tillatt størrelse på pall 120 x 80 x 170cm
Rekkevidde Levering til hele Norge
Henting Inklusiv i fraktpris
Pakking Forsendelsen må være forsvarlig pakket for å tåle håndtering under transport
Tilleggstjenester Båt, Farlig gods og Varmegods


Partigods
Stykkgods over 2500 kg per sending til bedrift. Går ofte direkte fra avsender til mottaker, uten å stoppe på terminal. Unntak kan være for sendinger som trenger omlasting for å nå frem. Du kan få tildelt en hel lastebil, eller du kan dele lasteplassen med andre partigodssendinger.
Levering til Bedrifter
Maksimal vekt Samlet fraktberegningsvekt over 2500 kg
Maks tillatt størrelse på pall 120 x 80 x 170cm
Rekkevidde Levering til hele Norge
Henting Inklusiv i fraktpris
Pakking Godset må emballeres for å tåle samlasting
Tilleggstjenester Båt, Farlig gods og Varmegods

Prisen

For spørsmål om pris så henviser vi til vår fraktkalkulator. Denne prisberegningen er avhengig av at du legger inn korrekt frakberegnet vekt, og det er gitt at du også er innenfor det som er tillatte mål for forsendelsen. Det er den fraktberegnede vekten som er vesentlig når du benytter denne prisberegningen, dvs den høyeste av reell vekt og volumvekt. I Proteria og i Cargonizer så regnes dette ut automatisk selvsagt så lenge du legger inn både nøyaktige mål og vekt ved opprettelse av sending. Prisen endrer seg også automatisk dersom du huker av for eksempelvis "Farlig gods" eller "Varmegods". Du kan lese mer om fraktberegnet vekt her.

Henting inkludert

Du kan enten levere godset på nærmeste Norlines terminal selv, eller du kan ringe terminalen for å avtale opphenting av godset. Du finner nærmeste terminal og kontaktinfo til disse her.

Gebyrer og tillegg

For detaljer rundt eventuelle tillegg som kan komme viser vi til Norlines komplette oversikt. Drivstoff-tillegg er til enhver tid inkludert i prisen du ser i vår prisberegning. Innhenting og utkjøring er inkludert i frakten på dør-dør forsendelser.

Om valg av fremkomstmiddel

"Det gjøres oppmerksom på at NorLines forbeholder seg retten til å vurdere hvilket transportmiddel som er mest egnet for å oppfylle transportavtalen, det være seg båt, bil eller en kombinasjon av begge deler. Nor Lines vil imidlertid så langt det er mulig rette seg etter kundens ønske hva gjelder transportmiddel innenfor de ruteområder dette er praktisk mulig/gjennomførbart." - Norlines transportguide

Reklamasjon

Dersom du ønsker å reklamere på en sending gjøres dette via følgende skjema.