Tilbake til kunderessurser

Sist endret: May 29, 2024

Slik emballerer du trygt og bekymringsfritt

Pakker sendes normalt i postcontainere. Ofte er det flere omlastinger og omsorteringer underveis. Pakkene kan utsettes for forholdsvis store påkjenninger, og dette må en ta høyde for ved emballering.

Det er svært viktig at pakken emballeres for å tåle store påkjenninger. Er ikke pakken emballert forsvarlig, får du ikke erstatning ved skader under transport. Ved skader etterspørres ofte dokumentasjon på at varen er innvendig og utvendig emballert for å tåle transport.

Her er noen nøkkelpunkter for emballering av pakker:

- Emballasjen må være solid og passe stor i forhold til det som skal sendes.

Både ytre og indre emballasje må derfor tilpasses etter innholdet. Fyll opp tomrom slik at innholdet ligger støtt og godt på plass. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale på alle kanter, slik at dette kan fange opp trykk og støt.

Du må tape sendingen din ordentlig med tape som sitter, og vi anbefaler at du bruker en bred og sterk tape. Nedenfor er noen eksempler på god emballering av pakker, hentet fra Bring.

Plassering av etikett og merking
Husk at du må fjerne gamle etiketter og krysse ut gamle markeringer, hvis du gjenbruker en eske eller kartong. Sørg for at både avsender- og mottakeradresse er skrevet riktig på transportetiketten og at etiketten er plassert på rett sted. Du plasserer etiketten på toppen av sendingen. Unngå å plassere etiketten på eskesømmer eller tape.


Trenger du emballasje?
Du finner emballasje, etiketter, tape med mer på nettbutikken vår billigemballasje.no