Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jan 24, 2024

Slik selger du til privatkunder i utlandet med Fedex (DDP)

Du kan sende ordrene til utlandet med såkalt DDP med Fedex. Dette gir kundene dine en forutsigbar handel uten ubehagelige gebyr-overraskelser.


(Du kan bruke IOSS-ordningen når du selger (eksporterer) varer til privatkunder i EU med vare-verdi under 150 EUR)

DDP er forkortelsen for betalingsbetingelsen Duty Delivered Paid
Dette må du gjøre i Proteria Frakt:

Steg 1. Velg Fedex som transportør

Steg 2. Velg DDP som leveringsbetingelse

Steg 3. Oppgi vareverdi uten moms

FedEx fakturerer mottaker for lokal moms i mottakerlandet. Det tilkommer et gebyr fra FedEx for utlegg av moms.

Fritak for toll på varer med opprinnelse i EØS

Varer som sendes til EU kan være tollpliktige ved innførsel. Man kan få fritak for dette på følgende måte:

  • Dokumentere at varene har opprinnelse i EØS (EU- og EFTA-land). Dokumentasjonen må kunne fremlegges til Tollvesenet ved forespørsel.
  • Krysse av for “Fakturaerklæring EØS” i Proteria Frakt.

Andre skatter/avgifter/restriksjoner

Dine varer kan være belagt med andre skatter, avgifter eller andre restriksjoner, ved innførsel til EU. Dette gjelder blant annet varer som alkohol, tobakk, legemidler, våpen og lignende. Ta kontakt med Tollvesenet hvis du er i tvil.

Andre land

Med FedEx og Proteria kan du sende varer til andre land. Der kan det gjelde ulike regler for moms, toll, avgifter og restriksjoner. Vi anbefaler at du setter deg inn i de aktuelle reglene til mottakerlandet.

Kontakt

Ta kontakt med Proteria hvis du har ytterligere spørsmål til dette.