Proteria fraktbrev, elektronisk

Proteria fraktbrev og CMR fraktbrev fylles ut elektronisk og er raskt og enkelt å legge frem for kontrollmyndighetene. Enkelt og effektivt for avsender, ryddig og lettlest for kontrollmyndighetene og mottaker.


Norsk Fraktbrev, også kjent som følgebrev eller fraktseddel, er en transportavtale mellom avsender, transportør og mottaker. Fraktbrev er et godt alternativ om du sender gods med ulike transportører.

Proteria fraktbrev mal følger det felles formularet for fraktbrev, se illustrasjon nedenfor, med den obligatoriske informasjonen som et fraktbrev skal inneholde. Fraktmalen fylles enkelt ut elektronisk.

Fraktbrevet skrives ut i tre eksemplarer, ett til avsender, ett til mottaker og ett skal legges med godset. Fraktbrevet kan skrives ut på termoskriver eller vanlig blekk- eller laserskriver. Du kan velge om du skal ha strekkode (fraktbrevnummer) på fraktbrevet eller ikke. Du kan også sende dokumentet elektronisk fra Proteria fraktmal til mottaker og/eller transportør.  

Proteria lisens
Lager du i snitt færre enn 20 fraktbrev i måneden, kan du benytte Proteria fraktmal gratis og betale 10,- per fraktbrev. Lager du mer enn 20 fraktbrev i måneden, anbefaler vi en lisensavtale.

CMR fraktbrev, se nedenfor fraktbrev

Les mer om lisensavtale her

CMR fraktbrev

CMR fraktbrev må signeres av transportør og består av en original, og tre til fem kopier. Proteria CMR fraktbrev mal skrives ut på termoskriver eller vanlig blekk- eller laserskriver. Proteria CMR fraktbrev kan sendes elektronisk til mottaker eller transportør.

Proteria CMR fraktbrev mal følger standarden for utenlands veitransport og Genèvekonvensjonen om veifraktavtaler.

Proteria lisens
Lager du i snitt færre enn 20 fraktbrev i måneden, kan du benytte Proteria fraktmal gratis og betale 10,- per fraktbrev. Lager du mer enn 20 fraktbrev i måneden, anbefaler vi en lisensavtale.

Bestill lisensavtale her