Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Mar 12, 2024

Hvorfor får jeg håndteringstillegg på pakkene mine?

Dersom en pakke er mindre eller større enn tillatte mål/vekt for frakttproduktet må pakken håndteres manuelt og det legges til et håndteringstillegg til fraktkostnaden.

Pakkene sorteres automatisk når de kommer inn til terminal. Hvis pakken er for liten eller for stor for sortering på maskin, kan de sitte fast eller forstyrre flyten av pakker. Dette kan føre til forsinkelser og skader. Pakker som ikke er innenfor målene, eller som av andre grunner ikke kan sorteres automatisk, må derfor håndteres manuelt.

Minstemål

Brings minimumsmål L: 23 x B: 13 x H: 1 cm. For et kolli der én av sidene er under minstemål kan det legges til håndteringstillegg av Bring.

Maksimumsmål

Brings maksimumsmål L: 120 x B: 60 x H: 60 cm.

For et kolli der enten en av sidene er over 120 cm eller to av sidene er over 60 cm må pakken sorteres manuelt og vil det vil legges til et håndteringstillegget til kostnaden.

Andre grunner til håndteringstillegg:
Det kan også gi håndteringstillegg på kolli som ikke kan ligge stabilt og derfor ikke kan gå gjennom den automatiske sorteringen. Dette gjelder runde pakker som rør og kan også gjelde uemballerte/delvis emballerte varer. Kolli som kofferter, bager, skitrekk, dekk, eksospotter, maskindeler, uemballerte kanner med flytende innhold er eksempler på kolli som kan få håndteringstillegg.