Hvorfor får jeg håndteringstillegg på pakkene mine? (for liten, stor eller uemballert)

Dersom en pakke er mindre eller større enn det som Bring anbefaler for en fraktmetode vil de måtte håndteres manuelt og dermed får man også tillegg på pakken.

Minstemål


Når en pakke er mindre enn Brings minimumsmål (L: 23 x B: 13 x H: 1 cm).

Kort forklart: For en kolli der én av sidene er under minstemål vil håndteringstillegget legges ved, som vist ved tre eksempler ovenfor.Maksimumsmål


Når en pakke er større enn Brings maksimumsmål (L: 120 x B: 60 x H: 60 cm). Eksempler:


Kort forklart: for en kolli der enten én av sidene er over 120 cm (1 rad) eller to av sidene er over 60 cm (2 rad) vil håndteringstillegget legges ved.

Andre grunner til håndteringstillegg:
Dette er fordi det ikke kan ligge stabilt eller stables (eks. kofferter, bager, skitrekk, dekk, eksospotter, maskindeler, uemballerte kanner med flytende innhold). Eksempler på dette er:

  • Pakker i rulleform
  • Uemballerte pakker / delvis emballerte.

Hvorfor er det slik?

I følge Bring er dette fordi pakken er for liten eller for stor for sortering på maskin og kan dermed sitte fast eller forstyrre flyten av pakker dersom den ikke håndteres manuelt. Det er også ifølge Bring for å minimere skade på pakken selv og skade på andre pakker. Det er personer som velger ut pakkene, slik at det kan forekomme at pakker som egentlig skal tillegges gebyr ikke alltid får dette om det er snakk om gebyr.