Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jul 27, 2023

Hvordan sende pakke som postoppkrav?

Med både Bring og Postnord kan du sende pakker med postoppkrav. Slik gjør du det i Proteria.

For å sende pakker med postoppkrav så trengs det at du legger inn ditt kontonummer du ønsker at oppkravet skal utbetales til på din avsender-adresse i Proteria. Da kan du gå inn på Innstillinger → Maler → Opprett ny mal (for valgt transportør)

  • Gi malen et navn (f. eks Oppkravssending)
  • Klikk på kontaktbok-ikonet til høyre for Avsender og legg inn kontonummeret øverst i høyre hjørne
  • Legg til tilleggstjenesten oppkrav / betaling ved utlevering (COD) som tilleggstjeneste