Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jun 20, 2023

Hva er nummeret som står på avsenders ref?

Dette er et tiltak fra Proterias side for å sikre 100% korrekt viderefakturering av fraktsendinger.

"P-" etterfulgt av Proteria-kundenummer

For å sikre korrekt fakturering og at enhver sending spores tilbake til rett kunde og kundeavtale har vi besluttet å legge på "P" etterfulgt av kundenummer i Proteria i avsenders referanse for full transparens.

Om det står "L-" etterfulgt av Proteria-kundenummer så betyr det at sendingen er opprettet i Logistra. Om det står "E-"etterfulgt av Proteria-kundenummer så betyr det at sendingen er opprettet i Edipost.

Kan den fjernes?

Vi forstår at dette kan oppleves noe forstyrrende for enkelte i og med disse feltene brukes på ulike måter ift rapportering og synes utad på sporingen. Dessverre vil vi ikke kunne fjerne felter for enkeltkunder, og det er avsenders referanse-feltet som vil bli benyttet til dette formålet. Dette gjør det også enklere å eksempelvis hente ut klimafotavtrykk på kundenivå.