Viktig info om lørdsutskjøring av Ekspress-sendinger (Bring)

Tilleggstjenesten er tilgjengelig for de fleste postnumrene. Det er allikevel noen postnumre Bring ikke dekker og noen strekninger de ikke klarer å få pakken frem fra fredag til lørdag.

Generell info om Brings Ekspress neste dag: Når det haster å få sendt en pakke!

Er min adresse definert som usentral?

I linken til excel-filen under kan du sjekke følgende:

  • Om det er mulig å sende pakker med lørdagsutlevering fra et postnummer til et annet
  • Om postnummeret du skal sende til er definert som et sentralt- eller usentralt område.

Tillegg

Sentrale områder har et pristillegg på kr 222, mens usentrale områder har et pristillegg på kr 590 per 01.07.2022. Sentrale områder har et pristillegg på kr 235, mens usentrale områder har et pristillegg på kr 625 per 01.12.2022. Utkjøring på lørdag skjer mellom kl. 10 og kl. 16, og har kun 1. leveringsforsøk.