Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jun 05, 2023

Uteblir varsel på SMS og app?

Uteblir varsel om pakke - sjekk om det er valgt varsling til Postens app eller via SMS.

Hvis uteblitt varsel om forsendelser er det trolig ikke valgt ønsket varsling. Mottaker kan velge å få varsling enten på Postens app eller på SMS.