Uteblitt varsel om pakke på SMS og app

Ved uteblitt varslinger om pakker sjekk om vedkommende har definert varsling via Postens app eller via SMS.

Posten & Bring har for en tid tilbake etablert en mulighet for mottakere av pakker å velge mellom varsling av pakker enten via SMS eller i Posten appen jfr. bildet.

Får man ikke varsel om pakken på SMS eller i Posten appen, kontroller om vedkommende har definert varsling via Postens app eller via SMS.