Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Sep 05, 2023

Sendinger til Svalbard

"Pakketype er ikke tilgjengelig mellom avsenders og mottakers adresser", er en typisk feil man får på sendinger til Svalbard hvor man kun kan sende "Pakke til hentested"

Til Svalbard kan du kun sende "pakke til hentested". Bring gjorde denne endringen i 2020 og  andre sendingstyper er ikke tilgjengelig til Svalbard.

Feilmeldingen kan også komme om du har lagt inn feil postnummer, eller bruker en postboks-adresse. Så om du har valgt "Pakke til hentested" og fortsatt får feilmeldingen bør du dobbeltsjekke at du har gateadresse og korrekt postnummer.