Hvordan sende pakker på mottakers / tredjeparts kundenummer?

For å gjøre dette med Bring må man innledningsvis søke om tillatelse fra eierne av kundenummeret via MyBring.

Det gjør du som følger:

STEG 1: Logg deg inn på mybring.no og gå inn på din profil.

STEG 2: Så velger du «Tilganger og rettigheter».


STEG 3: Velg «Søk om tilgang til et kundenummer»


STEG 4: Huk av for «Hos en annen bedrift» og skriv inn kundenummeret i søkefeltet og trykk på det grønne søketegnet.


STEG 5: Velg så «Søk om tilgang» hvis alt stemmer. Da blir det sendt melding til firmaet som er koblet opp mot det kundenummeret hvor de blir bedt om å godkjenne deres tilgang på nummeret.


Når de har gitt dere tilgang vil kundenummeret komme blant deres kundenummer inne i MyBring.

STEG 6: Når kundenummeret har dukket opp under deres kundenummer kan dere bruk på stykk- og partigodssendinger hvor kunden er mottaker eller tredjepart.
Bare skriv inn i feltet «Kundenr hos transportør» som ligger under mottaker eller tredjepart betaler i ProTeria Frakt (på web)