Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 05, 2024

Hvordan sende på tredjeparts kundenummer?

For å gjøre dette med Bring må du innledningsvis søke om tillatelse fra eierne av kundenummeret via MyBring.

Det gjør du som følger:

STEG 1: Logg deg inn på mybring.no og gå inn på din profil.

Hvordan sende pakker på mottakers kundenummer

STEG 2: Så velger du «Tilganger og rettigheter».

Hvordan sende pakker på mottakers kundenummer


STEG 3: Velg «Søk om tilgang til et kundenummer»


Hvordan sende pakker på mottakers kundenummer

STEG 4: Velg «Hos en annen bedrift» og skriv inn kundenummeret i søkefeltet og trykk på det grønne søketegnet.


Hvordan sende pakker på mottakers kundenummer

STEG 5: Velg så «Søk om tilgang» hvis alt stemmer. Da blir det sendt melding til firmaet som er koblet opp mot det kundenummeret. De blir bedt om å godkjenne tilgang på nummeret.


Når de har gitt tilgang vil kundenummeret komme blant deres kundenummer i MyBring.

STEG 6: Når kundenummeret har dukket opp under deres kundenummer, kan dere velge dette på stykk- og partigodssendinger hvor kunden er mottaker eller tredjepart. Bare skriv inn i feltet «Kundenr hos transportør» som ligger under mottaker eller tredjepart betaler i Proteria Frakt (på web).