Hva er en brevetikett?

Hvilken størrelse på etiketter trenger jeg for å skrive ut disse? Hvilken funksjon har disse? Kan man frankere forsendelsen også, i samme prosessen?Etiketten som er vist på bildet er en standard termo-etikett (102x192mm) og den behøver ikke noe spesielt oppsett da den automatisk vil skrives ut på høykant. Brevetikett er en etikett for deg som sender mye brevpost, og den er gjort tilgjengelig med hovedsakelig da to hensikter:

  • Da frankeringsmaskiner ikke lar deg legge inn mindre konvolutter, så kan man heller kjøre etiketten (som har en stor blank flate på høyre-siden) igjennom frankeringsmaskinen
  • Gi et mer profesjonelt utseende på dine brevforsendelser, uten håndskreven informasjon

Det er dessverre ikke mulig å få frankert brev og/eller betalt porto via ProTeria Web. Den alternative muligheten da, som ikke vil ha noen stor kostnadsmessig forskjell, vil være å velge “Pakke i Postkasse”-produktet til Bring. Mer informasjon om frankering: “Post med blandede formater