Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 25, 2023

Tilgjengelige hurtigtaster i Proteria

Om du vil få Proteria under fingerspissene kan det være nyttig å ta i bruk noen hurtigtaster.

Visste du at..

  • du kan justere bredden på kolonnene i ProTeria Web som du vil?


  • Dersom du bruker musepekeren må du ikke utelukkende klikke på vis/endre for å åpne en sending. Det holder å dobbelt-klikke på et tomt felt i raden.

Side-navigeringen

Skifte mellom de ulike hovedsidene i Proteria.

ALT + H (Hjem) → navigeres tilbake til oversikten
ALT + N (Ny) → navigeres til oppretting av ny sending
Alt + K (Kontakt) → navigeres til ditt kontaktregister

I oversikten

Hurtigtaster som kan benyttes når du er inne på oversiktsbildet i Proteria.

Opp/ned-tastene ( og ) → Blar gjennom dine forsendelser
Venstre/høyre-tastene (← og ) → Bla igjennom sidene i oversikten (dine forsendelser)
Enter → Åpne den markerte sendingen
Space-/mellomrom-tasten → Velger den valgte sendingen
Alt + N (Ny) → Ny forsendelse med sist benyttede modul
Alt + D (Delete) → Slette valgt sending(er). Klikk Enter for å bekrefte.
Alt + K (Kontakter) → Går til kontaktregisteret.
Alt + R (Retur) → Lag retur for valgt sending(Er)
Alt + C (Copy) → Kopier valgt sending(er).
Alt + S (Send) → Send til transportør/lag etikett/EDI sendes
Alt +P (Print)→ Skriv ut valgte etiketter (åpner ny fane med etikettene)

Opprettelse av forsendelse

Hurtigtaster som kan benyttes inne på Ny forsendelse-siden (Ny Bring, Ny PostNord osv)

TAB Lar deg hoppe mellom feltene
Enter Åpner den markerte sendingen
Alt + N (Ny) → Ny forsendelse med sist benyttede modul
Alt + O (Ordreimport) → Ordreimport-feltet velges (for de som har filintegrasjon).
Opp/ned-tastene ( og ) → For å velge ordrenummer i ordreimport-felt, og klikk Enter for å velge ordrenummeret, og Enter igjen for hente ordren inn.
Alt + M (Mal) → Lagre mal basert på forsendelsen
Alt + D (Delete) → Slette valgt sending(er). Klikk Enter for å bekrefte.
Alt + K (Kontakter) → Går til kontaktregisteret.
Alt + R (Retur) → Lag retur for valgt sending(er)
Alt + C (Copy) → Kopier valgt sending(er).
Alt + S (Send) → Send til transportør/lag etikett/EDI sendes
Alt+ P (Print) → Skriv ut valgte etiketter (åpner ny fane med etikettene)
Alt + V (Volum) → Velg volumvekt-felt