Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 05, 2024

Krav om RFID på Pakke i postkassen fjernet i 2020

Er det fremdeles noen fordeler bed å bruke RFDI-skriver?

RFID er kort for "Radio Frekvens Identifikasjon".

Billigere løsning, men fremdeles sporbar

Pakke med postkassen-etiketter som skrives ut fra en vanlig termoskriver, sendes igjennom det samme brevstrøm-løpet som pakker med RFID-etiketter. Pakken vil også være sporbar. Etiketter fra vanlig termoskriver er vesentlig billigere enn RFID-etikettene. Termoskriveren i seg selv er også vesentlig billigere.

Hva er forskjellen?

Med RFID-etiketter vil sporingen i også inkludere punkter basert på lesing via antenner på postterminalen. Dette har liten betydning for de aller fleste, og er grunnen til at vi ofte anbefaler kunder å anskaffe termoskriver med PiP-etiketter da dette er en gunstigere og enklere løsning. Det går verken raskere eller langsommere å benytte den ene eller andre etikett-typen.

Nedenfor er alle potensielle sporingspunkter for pakketypen Pakke i postkassen. I de fleste tilfeller vil kun punkt én og to være gjeldende:

  1. Når pakken registreres innlevert på Postens sorteringsmaskin.
  2. Når pakken leveres i postkassen (pakker levert i postboks får ikke sporingspunkt ved levering)
  3. Når pakken er forsøkt levert i postkasse (kun hvis pakken ikke kan leveres pga. låst/full/ for liten postkasse, får mottaker melding om at pakken kan hentes på postkontor/Post i Butikk.)
  4. Når pakken er klar til henting på postkontor/Post i Butikk, etter at den ble forsøkt levert i postkassen.