Er det noe fordeler ved å benytte RFID-skriver?

Etter at forutsetningen om å benytte RFID-etiketter for å benytte seg av pakketypen "Pakke i postkassen" ble fjernet i 2020, så har antall Pakke i postkassen-sendinger eksplodert.

RFID er kort for "Radio Frekvens Identifikasjon".

Billigere løsning, men fremdeles sporbar

Pakke i postkassen-etiketter som skrives ut fra en vanlig termoskriver sendes igjennom det samme brevstrøm-løpet som pakker med RFID-etiketter på seg.  Den vil også være sporbar, samtidig som disse etikettene er vesentlig billigere enn RFID-etikettene. Termoskrivere er også vesentlig billigere.

Antall sporingspunkter

Kort fortalt: Med en RFID-skriver så får sporingen noen ekstra sporingspunkter. Det utgjør hele forskjellen mellom å skrive ut med og uten RFID-etiketter.

Det går hverken raskere eller langsommere å benytte den ene eller andre etikett-typen.


Nedenfor er alle potensielle sporingspunkter for pakketypen Pakke i postkassen. I de fleste tilfeller vil kun punkt én og to være gjeldende:


  1. Når pakken registreres innlevert på Postens sorteringsmaskin.
  2. Når pakken leveres i postkassen (pakker levert i postboks får ikke sporingspunkt ved levering)
  3. Når pakken er forsøkt levert i postkasse (Kun hvis pakken ikke kan leveres pga. låst/full/for liten postkasse får mottaker melding om at pakken kan hentes på postkontor/Post i Butikk.)
  4. Når pakken er klar til henting på postkontor/Post i Butikk, etter at den ble forsøkt levert i postkassen.


Hva er forskjellen?

Med RFID-etiketter så vil sporingen også inkludere punkter basert på lesing via antenner på postterminalen og når pakken er på vei ut til mottaker.

Dette har svært liten betydning for de aller fleste, og er grunnen til at vi ofte anbefaler kunder å anskaffe termoskriver med PiP-etiketter istedenfor da dette er en gunstigere og enklere løsning.