04/05/2023

Schenker-endringer implementert i Logistra

I løpet av 2023 ruller Schenker AS Norge ut en større endring med å harmonisere sine tjenester, dvs samordne sine produkter med Schenker sentralt. Dette vil bety nye produktnavn, og ikke minst et nytt system for deg som benytter Schenker via Proteria.

Målet med dette er i følge Schenker å implementere et kundevennlig, oversiktlig produktsortiment som omfatter alt fra standardiserte prosesser for fraktberegning, booking, EDI, markedsføring, sporing og fakturering.


De nye navnene på Schenkers fraktmetoder og tjenester er oppsummert her.

Dette er såpass omfattende strukturelle endringer at vi har besluttet å ikke implementere dette i Proteria, men at vi heller puljevis vil henvise alle våre kunder som benytter Schenker til å tilrettelagt bruker hos Logistra.