Tilbake til kunderessurser

Sist endret: May 10, 2024

Toll API bruksanvisning

Toll API brukes for å hente ut informasjon om godkjente deklarasjoner.

Informasjon som kan hentes er linjedeklarasjonsnummer, dato, sum toll avgifter, sum mva 15% og 25%, og evt. omberegningsinformasjon om en deklarasjon er blitt omberegnet.

Instruksjoner

Merk: Du må være autorisert for å kunne gå inn på lenken.

Lenke: https://customsapi.proteria.com

HTTP metode: POST

Authorization: Bearer Token

Header

Verdi

Authorization

Eksempel:

Bearer + API nøkkel (Lenke til API nøkkel)

Bearer gk43dlfgkj63763ljolh36l7jyh31

Content-Typeapplication/jsonAccept (valgfri)application/json

HTTP Body (maks antall referanser er 100):

{

"references": [ "123456", "abc123" ]

}

Retur

Retur blir sortert og gruppert på referanse (reference).

Ved flere deklarasjoner på samme referanse, blir de listet opp under customsClearences og sortert på nyeste (høyeste) sekvensnummer. Om en deklarasjon er omberegnet, kommer det opp informasjon under recalculation.

Retur eksempel:

[

   {

       "reference": "123456",

       "customsClearences": [

           {

               "lineDeclarationNumber": "0101012020123123",

               "date": "19.06.2020",

               "duties": 955,

               "vat15": 1050,

               "vat25": 0,

               "recalculation": {

                   "originalLineDeclarationNumber": "0101012020123111",

                   "text1": "Feil vekt lagt til grunne på varepost1,2,4,7,9,12,14,17,18 o",

                   "text2": "g 19",

                   "text3": null,

                   "text4": null

               }

           },

           {

               "lineDeclarationNumber": "0101012020123111",

               "date": "08.06.2020",

               "duties": 450,

               "vat15": 680,

               "vat25": 0,

               "recalculation": null

           }

       ]

   },

   {

       "reference": "abc123",

       "customsClearences": [

           {

               "lineDeclarationNumber": "0101012020456456",

               "date": "22.06.2020",

               "duties": 2050,

               "vat15": 0,

               "vat25": 51400,

               "recalculation": null

           }

       ]

   }

]