Tilbake til kunderessurser

Sist endret: May 10, 2024

Hvordan begrense hvor mye RAM Nexus skal bruke?

Følg beskrivelsen under for å forhindre at Nexus tar for stor del av maskinens kapasitet.

  1. Alle må avslutte Proteria Toll
  2. Stopp Nexus-servicen/tjenesten.
  3. Start nxServer.exe (den som er koblet til servicen/tjenesten)
  4. Når du trykker på den vil den legge seg nede ved klokka i høyre hjørne, slik at man kan høyreklikke på den → “Config
  5. Klikk på “Server Engine
  6. For å få lov til å gjøre endringer må du ta vekk huken der det står “Active”.
  7. Der kan du sette max RAM den skal bruke. Om det står “-1” så betyr det at den ikke har noen begrensning.
  8. Når dere har lagt det inn, så velg “Server” → “Activate all modules

Merk: Sørg for at den ikke settes alt for lavt, fordi da må den skrive mye mer til disk, noe som tar tid.