Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 25, 2023

Hvordan oppdatere toll- og avgiftskurser?

Toll- og avgiftskurser må oppdateres manuelt. Ikke forsøk å endre dem manuelt i felt 47 da det sjeldent går bra. Det skyldes at også regelkoden som regel endrer seg når kursen endrer seg, og den får du ikke så enkelt endret manuelt.

Viktig endring fra 10. januar 2021: I forbindelse med at Storbritannia ikke lenger er i EU, må du nå velge IM (import) eller EX (eksport) i felt 1. Altså ikke EU som det tidligere var.

  1. Det er viktig at alle andre brukere avslutter programmet før du gjør dette.
  2. Om du ikke allerede har siste oppdatering av programmet, så kan du like godt oppdatere programmet, da vil også oppslagstabellene bli oppdatert (les “Oppdatering av Proteria Toll-programvaren”).
  3. Ellers velger du:
    System” → “Databaser…” → “Vedlikehold” og klikker på knappen [Last ned og oppdater alle oppslagstabeller].

Alle oppslagstabeller vil da bli oppdatert. Skulle noe feile under oppdateringen, dobbeltsjekk at alle er ute av programmet og prøv igjen.