Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 26, 2023

Hvordan legge til/endre brukere i Proteria Toll?

For å legge inn ny bruker eller endre på eksisterende brukere inne i ProteriaToll, velg:”System” → “Databaser” → “Brukere”

Hvis du ikke får tillatelse til å trykke på “ny”, så kontakt Proteria for å få passord som åpner for dette. Hvis dere har betaling pr. deklarasjon, så koster det ikke noe ekstra for flere brukere.

Hvordan legge til/endre brukere i Proteria Toll?

Om du ikke har betaling per deklarasjon så er det følgende priser som gjelder:

Éngangs/etabl kostnad: 3000,-
Pris per mnd: 100,-

Oppdatert sist 15.07.2020