Hvordan legge til / endre brukere i Proteria Toll?

For å legge inn ny bruker eller endre på eksisterende brukere inne i ProteriaToll, velg:”System” → “Databaser” → “Brukere”

Hvis du ikke får tillatelse til å trykke på “ny”, så kontakt ProTeria for å få passord som åpner for dette. Hvis dere har betaling pr. deklarasjon, så koster det ikke noe ekstra for flere brukere.

Om du ikke har betaling per deklarasjon så er det følgende priser som gjelder:

Éngangs / etabl kostnad: 3000,-
Pris per mnd: 100,-

Oppdatert sist 15.07.2020