Hvordan gjøre omberegning i Proteria Toll?

For å kunne sende inn elektronisk omberegning i TVINN, må dere først kontakte Tollen for å få tillatelse. Da vil dere få brev med informasjon om hvordan testingen skal foregå. Når testingen er ferdig og godkjent (kan ta noen uker), vil dere få nye ekspedisjonsenheter som må legges inn i ProTeria Toll.

Når alt det er i orden, så kan dere sende inn elektronisk omberegning (les mer om dette her). Når du så skal omberegne en deklarasjon gjør du som følger:

 1. Marker deklarasjonen du ønsker å omberegne i hovedbildet
 2. Velg “Tvinn” → “Omberegning av dette oppdraget” i topp-menyen (Menypunket vises bare hvis du står på en sak som kan omberegnes (er godkjent i TVINN).
 1. Her blir du gitt 4 valg:
 2. Etterberegning (EB) – Denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen fører til en økning av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon
 3. Refusjon (RE) – denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen fører til en reduksjon av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon.
 4. Full refusjon/annulering (uten vareposter) – denne benyttes ved disse 3 typetilfellene:
 5. 0021 Fastsatt dobbelt – (deklarasjonen skal slettes i sin helet)
 6. 0022 Feil eier/kunde t – (deklarasjonen skal slettes i sin helet)
 7. 0038 Deklarasjonen utgår – (Deklarasjonen skal utgå i sin helhet)
 8. Statistisk oppretting (SO) – denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen ikke fører til endringer i kunde eller avgiftsbeløp eller endring av avskrivning på skriv eller kvote, og her blir du gitt følgende undervalg:
 9. 06 -antall kolli
 10. 14 – deklarant (ikke ved dagskreditt)
 11. 15A – avsenderland (innførsel)
 12. 17A – bestemmelsesland (utførsel)
 13. 19 – containere
 14. 21 – transportmiddelets nasjonalitet
 15. 24A – transaksjonstype  25 – transportmåte ved grensen
 16. 30 – varenes lagringssted
 17. 31 – kolli og varebeskrivelse
 18. 31– chassisnummer
 19. 34B – «produksjonsfylke» ved utførsel
 20. 35 – bruttovekt
 21. 38 – nettovekt
 22. 41 – mengde i annen enhet
 23. 43 – verdifastsettelseskode
 24. 49 – godsnummer