Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jan 09, 2024

Hvordan gjøre omberegning i Proteria Toll?

For å kunne sende inn elektronisk omberegning i TVINN, må dere først kontakte Tollen for å få tillatelse. Da vil dere få brev med informasjon om hvordan testingen skal foregå. Når testingen er ferdig og godkjent (kan ta noen uker), vil dere få nye ekspedisjonsenheter som må legges inn i ProTeria Toll.

Når alt det er i orden, så kan dere sende inn elektronisk omberegning (les også mer om dette her).

Legge inn ekspedisjonsenheter

Du har fått tildelt nye ekspedisjonsenheter av tollen som skal brukes ved testing av omberegning. Du har blitt tildelt to sett med ekspedisjonsenheter:

- Ett sett for å sende testfortollinger (som man etterpå kan teste omberegning på)

- Ett sett som brukes til omberegninger av typene EB (etterberegning) og RU (Refusjon).

Den tredje type omberegning SO (statistisk oppretting) skal sendes til samme ekspedsjonsenheter som testfortollingene (som ikke er omberegninger), altså det første settet.)
Steg 1: Vi vil nå legge inn ekspedisjonsenhetene ved å velge System Innstillinger TVINN

Steg 2: Klikk deg på siste linje i tabellen med Tillatte ekspedisjonsenheter

Steg 3: Ta piltast nedover for å lage en ny linje. Du skal nå legge inn 2 nye rader, en rad for hvert sett med ekspedisjonsenheter, slik at bildet blir seende noe slik ut


Test-/driftstatus står så i Drift

Hvis Test-/driftstatus står i Drift (dvs at du er i produksjon mot TVINN), vil de nye fortollingene du lager default bli i produksjon.

Steg 1: Du må huske å overstyre til TEST. Når du lager en ny fortolling (eller tar bruk som mal) så blir det default en driftsfortolling, gå inn på fortollingen og velg:

Register Innstillinger Avansert, og huk av for at det er et Testoppdrag mot tollen, slik:

Steg 2: Trykk OK. Det vil da stå TEST med røde bokstaver øverst på fortollingen se neste bilde:

Alle testdeklarasjoner skal det stå TEST på, med røde bokstaver.Steg 3:
 Rett også ekspedisjonsenheten fra Drift til Test opp til høyre i felt A:

Omberegne en deklarasjon

Når du skal omberegne en deklarasjon gjør du som følger:

  1. Marker deklarasjonen du ønsker å omberegne i hovedbildet
  2. Velg “Tvinn” → “Omberegning av dette oppdraget” i topp-menyen (Menypunktet vises bare hvis du står på en sak som kan omberegnes (er godkjent i TVINN).

Her blir du gitt fire valg (Hvis du skal lage en omberegning av en deklarasjon som ikke ligger i systemet ditt fra før, velg Tvinn Lag omberegning fra scratch

1. Etterberegning (EB) – Denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen fører til en økning av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon

2. Refusjon (RE) – denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen fører til en reduksjon av beløpet som er betalt på opprinnelig deklarasjon.

3. Full refusjon/annulering (uten vareposter) – denne benyttes ved disse tre typetilfellene:

• 0021 Fastsatt dobbelt – (deklarasjonen skal slettes i sin helet)

• 0022 Feil eier/kunde t – (deklarasjonen skal slettes i sin helet)

• 0038 Deklarasjonen utgår – (Deklarasjonen skal utgå i sin helhet)

4. Statistisk oppretting (SO) – denne skal benyttes i de tilfeller omberegningen ikke fører til endringer i kunde eller avgiftsbeløp eller endring av avskrivning på skriv eller kvote, og her blir du gitt følgende undervalg:

06 -antall kolli

14 – deklarant (ikke ved dagskreditt)

15A – avsenderland (innførsel)

17A – bestemmelsesland (utførsel)

19 – containere

21 – transportmiddelets nasjonalitet

24A – transaksjonstype  25 – transportmåte ved grensen

30 – varenes lagringssted

31 – kolli og varebeskrivelse

31– chassisnummer

34B – «produksjonsfylke» ved utførsel

35 – bruttovekt

38 – nettovekt

41 – mengde i annen enhet

43 – verdifastsettelseskode

49 – godsnummer

Sending og henting av test-meldinger

Hvis du er i drift både på eksport og import, så vil ikke testmeldingene sendes samtidig med de andre meldingene med den vanlige Send/Hent-knappen. Du må da bruke dette menypunktet for å få sendt og hentet testmeldingene:

Nyttige triks

#1: I oversiktsbildet kan du sette prikken på Test: for kun å vise testdeklarasjoner i oversiktsbildet.


#2:
 I oversiktsbildet kan du høyreklikke på en omberegning eller et oppdrag som er omberegnet, og velge Vis Tilhørende omberegning: Du vil da i oversiktsbildet kun få opp de to oppdragene som hører sammen, omberegningen og oppdraget som skal omberegnes.#3: Hvis man velger et av typetilfellene 0021, 0022 eller 0038, kan man «miste» andre valg av typetilfeller. Dette skyldes at disse tre typetilfellene skal sendes uten vareposter, slik at de blir tatt bort (vises ikke). Hvis dette blir gjort ved et uhell, kan man få tilbake typetilfellene ved å velge: Tvinn få tilbake valg av typetilfeller, når man har markert oppdraget i hovedbildet.