Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jan 09, 2024

Hvordan fungerer testperioden med fortolling?

Alle som skal begynne å deklarere mot TVINN må først igjennom en testperiode. Dvs du blir tildelt en kontaktperson (toller) hos tollvesenet, som sjekker og kommenterer det du sender inn.

Du må sende ca 10 testdeklarasjoner for innførsel og 10 for utførsel, hvis du skal ha begge deler. Når du er på test, så blir alle deklarasjonene lagt til manuell behandling, dvs. at du ikke får svar før din kontaktperson har sett på dem. Tar det lang tid før du får svar på en deklarasjon som ligger til manuell behandling, må du ta kontakt med tollvesenet.

Tollvesenet har gitt meg klarsignal for å starte drift. Hva gjør jeg?

  1. Gå inn på “Innstillinger
  2. Sett “prikken” på “Drift” og klikk på linjen med test-ekspedisjonsenheten i rutenettet med tillatte ekspedisjonsenheter.
  3. Klikk på piltasten ” (ned) på tastaturet for å lage en ny linje og legg deretter inn de nye ekspedisjonsenhetene du har fått og tilhørende tollsted.
Skjermbilde: Innstillinger for toll
  1. Dobbelt-klikk på den nye linjen når du er ferdig. Da vil de nye ekspedisjonsenhetene «sprette» opp der det står ”Default ekspedisjonsenheter”. Det er disse som blir brukt neste gang du trykker på et norsk flagg for å lage en ny norsk deklarasjon mot tollvesenet
  2. Trykk på “OK” når du er klar til å fortolle på egenhånd, og send epost til support@proteria.com og informer oss om at du har kommet i drift.