Hvordan fungerer testperioden med fortolling?

Alle som skal begynne å deklarere mot TVINN må først igjennom en testperiode. Dvs du blir tildelt en kontaktperson (toller) hos tollvesenet, som sjekker og kommenterer det du sender inn.

Man må sende ca 10 testdeklarasjoner for innførsel og 10 for utførsel, hvis man skal ha begge deler. Når man er på test, så blir alle deklarasjonene lagt til manuell behandling, dvs. at man ikke får svar før din kontaktperson har sett på dem. Tar det lang tid før du får svar på en deklarasjon som ligger til manuell behandling, må du ta kontakt med tollvesenet og få dem til å se på den.Spesielt på test er det aktuelt, fordi tolleren må da inn på en egen testmaskin for å sjekke, og det er ikke noe han gjør med mindre han vet at noen holder på å teste. Når du har sendt ca 10 stk. og hvis kontaktpersonen din fortsatt ikke har sagt noe om at det holder, så kan du spørre ham/henne om du nå kan komme i drift. Vedkommende vil da trolig svare ja, eller at du sender én deklarasjon til av en eller annen type.

Tollvesenet har gitt meg klarsignal for å starte drift. Hva gjør jeg?

  1. Gå inn på “Innstillinger
  2. Sett “prikken” på “Drift” og klikk på linjen med test-ekspedisjonsenheten i rutenettet med tillate eskepdisjonsenheter.
  3. Klikk på piltasten ” (ned) på tastaturet for å lage en ny linje og legg deretter inn de nye ekspedisjonsenhetene du har fått og tilhørende tollsted.
  1. Dobbelt-klikk på den nye linjen når du er ferdig. Da vil de nye ekspedisjonsenhetene «sprette» opp der det står ”Defaulte ekspedisjonsenheter:”. Det betyr at det er disse som blir brukt neste gang du trykker på et norsk flagg for å lage en ny norsk deklarasjon mot tollvesenet
  2. Trykk på “OK” når du er klar til å fortolle på egenhånd, og send epost til support@proteria.com og informer oss om at du har kommet i drift, dersom du ikke allerede har vært i kontakt med oss om dette.