Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jan 09, 2024

Får du ikke koblet til Toll FTP serveren?

Det er mange muligheter og konfigurasjoner av brannmurer og nettverksoppsett. Det er nødvendig at en IT-kyndig ser på oppsettet internt hos dere. Her er noen punkter og informasjon som kan være til hjelp.

SFTP (anbefalt)

Det er anbefalt å bruke SFTP da kommunikasjonen som sendes blir kryptert. I Proteria jobber vi med å få all FTP kommunikasjon over på SFTP, men foreløpig er denne i bruk:

Følgende kommer:


Ønsker du likevel å bruke vanlig FTP (som ikke er anbefalt) må dette velges under System -> Kommunikasjonsinfo -> Postkasse-/FTP-innstillinger.

FTP
  • FTP finnes i 2 varianter, Active og Passive. Passive er anbefalt, men ftp.ec.evry.com kan fungere med begge avhengig av hvordan nettverk/brannmur er satt opp. Informasjon om konfigurasjon av disse finnes her.
  • Active krever kommunikasjon på port 21 og port 20, enklest er å tillate både incoming og outgoing.
  • Passive krever at klient (din maskin) kan kommunisere outgoing traffic på port range over 1024. Hvilken port range Evry har satt opp vet vi ikke, så det beste er å tillate alle ports 1024-65535.
  • Hvis du sitter bak en veldig restriktiv firewall, kan det hende at du må bruke en FTP Proxy fordi det ikke tillates direkte kommunikasjon ut fra deres nett på FTP.

Annen informasjon:
Alle brukerne må ha alle rettigheter til mappen Proteria og dens undermapper. Hvis ikke kan man få feilmeldinger når man lager oppdrag. For å kunne hente oppdateringer, må det åpnes for nedlastning fra: http://dok.proteria.com/toll

I tillegg må man ha åpnet i brannmuren slik at man kan sende og hente med ftp mot følgende adresser:

Hvis dere har separat databasemotor, så bruker den default port 16000.