Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jan 09, 2024

Hva betyr de ulike ikonene i Proteria Toll?

Når du lager et nytt oppdrag, enten ved å klikke på knappen “Nytt oppdrag” eller ved å taste “Ctrl” + “N” så vil du få opp en hel del ulike knapper – dvs ulike typer fortollinger og evt dokumenter du ønsker på oppdraget.

Foreløpig norsk eksport (FO), må gjøres opp med en endelig fortolling (EN) i ettertid (som regel innen 10 kalenderdager).

Ikonet vises ikke default, da tollen har strammet inn på bruken. Man må også ha en egen tillatelse til å bruke denne. NB!
Foreløpig fortolling er noe helt annet enn midlertidig utførsel! Midlertidig utførsel angis i felt 37 på en ordinær eksport.

Ordinær norsk eksport

Svensk eksport, for dem som er godkjent eksportør. Vises ikke før du angir du er godkjent eksportør, det gjøres i “System” → “Innstillinger…” → “TDS [v] UGE, …

Ordinær svensk eksport. (UNU, UFF)

Foreløpig norsk import (FO), må gjøres opp med en endelig fortolling (EN) i ettertid (som regel innen 10 kalenderdager).

Ikonet vises ikke default, da tollen har strammet inn på bruken. Man må også ha en egen tillatelse til å bruke denne.
NB! Foreløpig fortolling er noe helt annet enn midlertidig utførsel! Midlertidig utførsel angis i felt 37 på en ordinær eksport.

Ordinær norsk import.

Svensk hemtagning (HNU), tilsvarer norsk FO, og må gjøres opp med TNU i ettertid (normalt innen 11 dager).

Ordinær svensk import. (DNU, TNU)

CMR-fraktbrev.

Dangerous goods declaration/deklarasjon av farlig gods.

EUR.1 opprinnelsesbevis. Skrives ut på fortrykt papir.

Notat. Brukes for å legge til egne notater/kommentarer til oppdraget.

Transportør. Brukes for å knytte en transportør til oppdraget. Kan være nyttig hvis du automatisk vil at en mail skal sendes til transportøren når oppdraget blir godkjent i TVINN/TDS

Etter hvert som du velger hva som skal være på oppdraget ”spretter” disse knappene opp på linjen over med en annen bakgrunnsfarge. På oppdraget til venstre er det for eksempel valgt norsk eksport, svensk import og CMR-fraktbrev.

For å komme inn på de ulike dokumentene klikker man bare på knappen til det aktuelle valgte dokumentet. (Hurtigtastene “Ctrl” + “E” og “Ctrl” +”I” åpner hhv eksport-/import-deklarasjonen.)