Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Jan 09, 2024

Hva betyr de ulike forkortelsene innen Toll?

Her er forklaring på de mest vanlige forkortelsene du møter i Proteria Toll.

SAD

Forkortelsen står for Single Adminstration Document, på norsk enhetsdokumentet (dvs. selve tollblanketten) og på svensk kalles det bare ED. Dette er selve tollblanketten.

TAD

Toll- og Avgifts Direktoratet.

TVINN

Forkortelsen står for Tollvesenets Informasjonssystem med Næringslivet. Dette er Tolletatens elektroniske fortollingssystem.

TDS

Forkortelsen står for TullData Systemet Dette er Sveriges elektroniske fortollingssystem, tilsvarende TVINN.

NCTS

Forkortelsen står for New Computerised Transit System (Transittering) Transittering er Tolletatens tillatelse til å transportere varer fra avsender i ett land og fram til mottaker i et annet land. Transporten kan passere flere land underveis (les mer her).

FO

Foreløpig deklarasjon. FO brukes når man ikke har alle opplysningene som trengs for å gjøre en fullstendig fortolling (FU). Man må da sende en endelig deklarasjon (EN) innen 10 kalenderdager. Man trenger en spesiell tillatelse til dette, og man må ved utførsel da skrive FOR + en fast kode som man har fått tildelt.)

NB! Dette har ikke noe å gjøre med midlertidig inn- eller utførsel. Midlertidig inn- eller utførsel er noe helt annet ene en foreløpig deklarasjon. En midlertidig deklarasjon, betyr at man fører varer inn i landet som man vet skal ut igjen, eller omvendt.

EN

Endelig deklarasjon (oppgjør av en foreløpig deklarasjon)

FU

Fullstendig deklarasjon

KO

Korrigert deklarasjon

MA

Manuell deklarasjon (annet enn ordinær)

Ekspedisjonsenhet

Et sekssifret nummer som angir hvor tolldeklarasjonen du sender skal ekspederes. Ulike nr for innførsel/utførsel, test/drift og tollsted. De fleste tildeles kun én ekspedisjonsenhet for innførsel og én for utførsel.

Sekvensnummer

Alle norske fortollinger tildeles et sekvens- og versjonsnummer. Dette sammen med registreringsdatoen (felt 54B på fortollingen) identifiserer fortollingen før den er blitt godkjent og fått et ekspedisjons- og løpenummer (også kalt linjedeklarertnummer).

Direktefortolling

Det er noe man kan søke om å få tillatelse til etter at man har kommet i produksjon(/drift). En slik bevilling vil kun være gyldig for forsendelser som fortolles direkte i forbindelse med grensepassering inn til Norge. Man slipper da å godsregistrere varen, og den er fri til bruk etter grensepassering.

Her er noen begreper knyttet til Svensk fortolling:

DNU

Vanlig svensk import

HNU

Svensk hemtaging (HEM), må gjøres opp med en TNU i etterhånd.

UGE

Eksport når man er Godkjent Eksportør.

UNU

Vanlig svensk eksport.

Tullid

Alle som som fortoller mot Sverige får sin egen tullid-serie. Hver fortolling tildeles et nr fra denne serien, som er fortollingens unike id. Ett tullid består av 3 bokstaver som er unikt for ditt firma, ett sekssiffret løpenr og et kontrollnr til slutt.