Driftstatus

Funksjoner som svikter, problemer med APIer eller annet nevneverdig som ikke fungerer som normalt vil trekkes frem her.

Status: Enkelte sliter med innlogging i Proteria

Status: Feil med innlogging undersøkes

Status: Postnord har problemer med innhenting av hentested

Status: Ingen aktuelle problemer

Sist oppdatert:

30.1.23 21:45

Beskrivelser:
  • Feilsøking pågår: Feil er meldt inn og undersøkes.
  • Feil identifisert: Retting av feil pågår
  • Tiltak er iverksatt: Dersom feil ikke er ekstern, og nødvendige endringer er gjort.
  • Ingen aktuelle problemer: Feil ansees som rettet

Feilmelding fra transportør?
Se også Brings API status og PostNords API status