Driftstatus

Funksjoner som svikter, problemer med APIer eller annet nevneverdig som ikke fungerer som normalt vil trekkes frem her.

Status: Feil identifisert

Status: Ingen aktuelle problemer

Status: Tiltak overvåkes

Status: Ingen aktuelle problemer

22.11.2022 15:38: Bring opplevde problemer mellom 14:00-15:00 med booking og prisberegning. Skal være løst, men Bring undersøker årsaken.

Sist oppdatert:

7.11.22 20:30

Beskrivelser:
  • Feilsøking pågår: Feil er meldt inn og undersøkes.
  • Feil identifisert: Retting av feil pågår
  • Tiltak er iverksatt: Dersom feil ikke er ekstern, og nødvendige endringer er gjort.
  • Ingen aktuelle problemer: Feil ansees som rettet

Se også Brings API status og PostNords API status