GRATIS EDI-LØSNING. Vår nye web-løsning i "Xtra small" versjon (opp til 200 pakker pr. år) er nå gratis (edi-pakker). Gunstige priser på større versjoner.

ProTeria Frakt WEB

  • Bedriftspakker
  • Servicepakker
  • Utlandspakker
  • Gratis support
  • 1 mnd. gratis prøveperiode på månedslisensen
  • Etikettskriver kr. 1.690,-

fra kr 0,-
 

Mer informasjon
Neste kurs:
201828mai

Kurset er lagt opp spesielt for ansatte innen logistikk, innkjøp, salg, lagerhold og bedriftsledelse. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser. Incoterms ® 2010.

Leveringsbetingelser og Transportforsikring

Sted:
ProTeria AS
Dronning Eufemias gt. 16
0191 OSLO

kr 4600
 

Mer informasjon
Programvare
Tollarkiv

ProTeria Tollarkiv er en løsning som gir full kontroll over deres tolldokumenter og fakturaer.

Mer info

Programvare
TVINN

ProTeria Toll er en brukervennlig løsning for elektronisk fortolling, TVINN. Prisen er basert på det antall fortollinger man har pr. år. Kontakt oss og få din pris.

Les mer om TVINN

Forsikring
Transportforsikring

Transportforsikring for enkeltsendinger i samarbeid med If Skadeforsikring. Bestilling og skaderapportering på nett. Raskt oppgjør ved skade. Lav pris, fra kr. 35,-

Til transportforsikring