02/01/2023

Nye prosedyrekoder og transaksjonstyper fra 1. januar 2023

Tolletaten har innført nye prosedyrekoder fra og med 1. januar 2023 der formålet er å bringe de norske prosedyrekodene på nivå med EUs praksis på området.

Utdrag fra toll.no:

Endringene medfører at prosedyrekoden blir firesifret. Denne firesifrede koden er en sammensetning av koden for aktuell prosedyre (to siffer) og koden for forutgående prosedyre (to siffer).

Hensikten med en firesifret kode er at det innhentes flere opplysninger. Dette vil gi grunnlag for bedre kontroll med vareførselen. En styrket kontroll vil redusere deklareringsfeil og følgelig øke kvaliteten på grunnlagsdata som brukes ved utarbeidelse av handelsstatistikk.Se oversikt over prosedyrekodene her