18/04/2023

Flere transportører rammes av storstreik fra fredag

En utvidet storstreik fra fredag vil ramme flere transportører hardt. Dette kan være viktig å være bevisst på i kontakt med kunder og når man skal opprette fraktsendinger denne uka.

streik-transport

Les hele saken i Tungt.no: Disse blir tatt ut i neste streikerunde

Offisiell melding fra Postnord (utdrag fra Postnord nyhetsbrev):        
                                                                                                               

LO/YS har varslet plassoppsigelse (streik) i 15 av PostNords 25 terminalavdelinger med virkning f. o. m. arbeidstidens begynnelse fredag 21. april, dersom LO og NHO ikke har kommet til enighet.

Selskapets kjernevirksomhet vår terminaldrift blir rammet.

Dette er et så stort omfang av medarbeiderne at vi ikke har mulighet for å opprettholde driften av våre terminaler. Situasjonen påvirker også fremføring til og distribusjon ut fra våre terminaler.

Våre dør-dør-tjenester driftes tilnærmet normalt.

Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Eventuelle søknader om dispensasjon sendes din kundekontakt i PostNord som vil veilede deg i utforming av søknad. HR i PostNord vil så sende søknaden til NHO for behandling. Vær oppmerksom på at  dispensasjon innvilges kun dersom fagforeningen og landsforeningen/NHO er enige

Vi følger opp med oppdatert informasjon på vår nettside og i våre portaler til kunder og forbrukere.

Per dato 18/4-23 vil ikke Bring bli tatt ut i streik. Alle kunder i Proteria har også tilgang til å bestille hos Bring.