01/06/2023

Bring: Prisjustering fra 01.07.2023

Bring endrer prisene på sine logistikktjenester fra 1 juli. Proterias avtaler og rabatter står fast og vil bli regnet ut fra de nye prisene.

«Vi er inne i en urolig tid, og de skandinaviske landene preges av kraftig pris- og rentevekst hvor de fleste bransjer er berørt. Transport- og logistikkbransjen opplever unormalt store kostnadsøkninger som følge av energikrise i Europa, høy inflasjon, flere renteøkninger, og lav tilgang på sjåfører og materiell. Fra og med 1. juli 2023 justerer vi derfor våre priser»
Bring

Du finner oversikt over prisjusteringene her. Proterias avtaler og rabatter står fast og vil bli regnet ut fra de nye prisene. Dette skjer automatisk fra og med 01.07.2023.