Bring justerer prisene fra 01.12.2022 og 01.01 2023

Fra og med 1. desember 2022 og 1. januar 2023 justerer Bring sine priser.

Melding fra Bring, 27.10.22:

Vi er inne i en urolig tid, og de skandinaviske landene preges av kraftig pris- og rentevekst hvor de fleste bransjer er berørt. Transport- og logistikkbransjen opplever unormalt store kostnadsøkninger som følge av energikrisen i Europa, høy inflasjon, flere renteøkninger, og lav tilgang på sjåfører og materiell.

Les mer om prisendringene her

Endring på drivstofftillegg for Ekspres neste dag-sendinger

Til info har Bring økt drivstofftillegget med ca 2% på denne typen sendinger allerede fra Oktober. I Proteria er ikke disse nye prisene implementert før fra 1. november, slik at dette er forklaringen om du skulle se avvik mellom prisberegning og fakturert pris på denne typen sending. Mer om drivstofftillegg her.

Visste du at Proteria også tilbyr fraktavtale med Postnord? Les mer her.