Slik reklamererer du på din forsendelse

I og med at Proteria står som fraktbetaler hos Bring så sendes reklamasjoner direkte til oss.

Les mer om Pakke i postkassen-vilkårene her

Hva behøves?

 • Sendingsnummer
 • Kort beskrivelse av pakkens fysiske utseende og/eller hva saken gjelder
 • Handelsfaktura som sier noe om varens verdi & kravbeløp
 • Bilder som tydelig viser indre og ytre emballasje, hele varen, samt selve skaden (ved skade på vare)

Hvor sendes det?

Send dette direkte til help@proteria.no

Deretter følger vi opp saken og gir deg en lyd ved konklusjon. Eventuell kreditering vil da trekkes fra på neste faktura fra Proteria.

Hva skal jeg forvente?
 • Pakker og gods fremsendt med Bring og PostNord er regulert av lov om vegfraktavtaler. Erstatningsansvaret til Bring er dermed begrenset oppad til 17 SDR pr.kg for det som er skadet. SDR er en kurs som daglig noteres på Oslo Børs.  Når godset er skadet, beregnes erstatningen innenfor vareverdien, til det beløp utbedring av skaden koster. Mer om dette her.

Hva kan gjøres for å forebygge reklamasjoner?

Når det kommer til varer som er blitt skader under transport så forventer transportørene at forsendelsen er pakket forsvarlig, og derfor bes det om dokumentasjon og beskrivelse av emballasje. Pakker sendes normalt fram i postcontainere. Ofte er det flere omlastinger og omsorteringer underveis. Pakkene kan utsettes for forholdsvis stor påkjenning, og det må tas hensyn til dette når emballasje skal vurderes.

 • Merk pakkene dine med tydelige kjennetegn
 • Teip eskene ordentlig
 • Sørg for at etikettene er klistret på flat overflate på esken, og ikke i skjøten
 • Sørg for at etikettene har god kvalitet og at strekkoden er tydelig
 • Sørg for å emballere dine produkter i solid emballasje tilpasset størrelsen på innholdet, uten tomrom og med støtdemping ved behov.
 • Sørg for at kunder merket postkassene sine godt og at de er registrert på adressen i Postens adressetjenester.