Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Sep 28, 2023

IOSS: Enklere frakt ut av landet

Import One-Stop Shop (IOSS) forenkler deklarering og betaling av merverdiavgift ved eksport av varer til privatpersoner i EU.

Bruk IOSS om du selger (eksporterer) varer til privatkunder i EU fra tredjeland som for eksempel Norge. IOSS gjør prosessen enklere for kjøperen, som da kun belastes på kjøpstidspunktet. Kjøper slipper å betale avgifter for import når varene blir levert.

Selgers ansvar for moms
Forsendelser i verdi-intervallet 0-150 euro skal fortolles inn til EU på samme måte som sendinger av høyere verdi. For å gjennomføre dette på en smidig måte har man innført en ny og forenklet momsregistrering, IOSS (Import One Stop Shop).

Ansvaret for å ivareta korrekt momsbetaling på vegne av sine europeiske sluttkunder ligger på selger (i eksempelvis Norge).
Kort forklart av EU:

From 1 July 2021 the value added tax (VAT) exemption for the importation of goods with a value not exceeding EUR 22 will be removed. As a result, all goods imported to the EU will be subject to VAT. The Import One-Stop Shop (IOSS) was created to facilitate and simplify the declaration and payment of VAT for distance sales of imported goods with a value not exceeding EUR 150.

Les mer detaljer om ordningen på toll.no, op.europa.eu og skattverket.se.


Merverdiavgift

Som selgere registrert i IOSS, må du legge til korrekt merverdiavgift når du selger varer til privat kjøper i EU-land. Fraktprisene som ligger til grunn er Proteria sine veiledende priser for utenlandspakker.

Slik registrerer du deg:

·       Registrer deg på det svenske skattevesenets sider, her.

·       Gi Proteria beskjed på mail: info@proteria.no eller mobil: 45 28 66 60, når du er registrert i IOSS. Dette for at vi skal legge til tjenesten på ditt Proteria kundenummer.

Slik bruker du IOSS:

Når alt dette er på plass får du en nedtrekksmeny i Proteria Frakt når du velger et annet mottaker-land enn Norge på pakken. I nedtrekksmenyen IOSS, velger du transaksjonstypen: "Sale of goods".

Nedtrekksmenyen som kommer opp når pakken skal til utlandet.
Nedtrekksmenyen som kommer opp når pakken skal til utlandet.


Deklarere (melde inn) moms

Logg inn på Skatteverket.se for å rapportere moms for varer og tjenester du har solgt til andre EU-land. Du kan være registrert for å deklarere moms en gang pr år, hvert kvartal eller en gang pr måned. Inne i portalen fyller du ut verdiene og MVA på sendingene du har foretatt.