Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 25, 2023

IOSS: Enklere frakt ut av landet

Forkortelsen IOSS står for Import One-Stop Shop og er en elektronisk portal som har som mål forenkle deklarering og betaling av merverdiavgift ved import av varer til den europeiske union.

Kort forklart av EU:

From 1 July 2021 the value added tax (VAT) exemption for the importation of goods with a value not exceeding EUR 22 will be removed. As a result, all goods imported to the EU will be subject to VAT. The Import One-Stop Shop (IOSS) was created to facilitate and simplify the declaration and payment of VAT for distance sales of imported goods with a value not exceeding EUR 150.

Les mer detaljer om ordningen her og her


Hva er fordelen?

Det handler først og fremst om at det blir enklere for kjøperen/mottakeren av dine forsendelser, i det de ikke får ekstra importavgifter når de mottar varen. Hvis selgeren ikke er registrert i IOSS, må kjøperen betale merverdiavgiften og vanligvis også et fortollingsgebyr som belastes av transportøren i det øyeblikket varene importeres til EU.

Interessert?

Foreløpig melder Bring at den tekniske løsningen er på plass, så vi har implementert dette med Proteria. Fraktprisene som ligger til grunn er Brings veiledende priser for utenlandspakker, med mindre du har en spesiell avtale for utenlandssendinger. Proteria jobber med å implementere en løsning med FedEx med gunstige vilkår. Dette er under testing.

Slik kommer du i gang

Steg 1: Registrer deg i ordningen på det svenske skattevesenets sider, på denne siden. Det vil trolig ta 2-4 dager før søknaden blir innvilget.
Steg 2: Gi beskjed til oss slik at vi tilgjengeliggjør de nødvendige valgene på ditt Proteria kundenummer
Steg 3: Du får nå en nedtrekksmeny i Proteria som heter IOSS og transaksjonstypen: "Sale of goods", når du velger et annet mottaker-land enn Norge på pakken.

IOSS - forenkler deklarering til utlandet
Merk: adressen på mottakeren må være noe annet en NorgeSteg 4: Når søknaden for IOSS er innvilget logger du inn her
Steg 5: Inne i portalen fyller du ut verdiene og MVA på sendingen