Feilsøking

Hvordan begrense hvor mye RAM Nexus skal bruke?

Dette kan dugjøre for å forhindre at den tar for stor del av maskinens kapasitet.

Les mer

Hvordan restarte Nexus?

Dersom du benytter ProTeria Toll  og får problemer med at programmet ikke finner serveren, så må du trolig resette Nexus for å få løst dette.

Les mer

Får du ikke hentet / sendt i Proteria Toll?

Alle de norske meldingene, dvs TVINN-meldinger og norsk NCTS-meldinger, går via postkassen din hos TietoEVRY, så hvis du ikke får hentet / sendt så kan det skyldes problemer med serveren til IT-tjenesten til TietoEVRY.

Les mer

Får du ikke koblet til Toll FTP serveren?

Det er mange muligheter og konfigurasjoner av brannmurer og nettverksoppsett som kan få dette til å feile, så her er det nødvendig at en IT kyndig ser på dette internt hos dere. Her er dog noen punkter og informasjon som kan være til hjelp.

Les mer