Tollarkiv

ProTeria Tollarkiv er en løsning som gir full kontroll over deres tolldokumenter, fortollinger og utenlandsfakturaer. Løsningen passer både for de som fortoller selv og de som overlater dette til andre.
ProTeria Tollkontroll er en løsning for alle bedrifter som handler med utlandet og som dermed er underlagt lover og regler i forhold til toll, moms og andre avgifter.
Enten man gjør fortollingene på eget hus eller overlater dette til andre, så er man selv ansvarlig for at dette gjøres riktig og at dokumenter oppbevares og kan fremvises ved kontroll.
ProTeria Tollkontroll hjelper til med nettopp dette. Løsningen har følgende hovedfunksjoner:

ProTeria Tollarkiv er en løsning for alle bedrifter som handler med utlandet og som dermed er underlagt lover og regler i forhold til toll, moms og andre avgifter.

Enten man gjør fortollingene på eget hus eller overlater dette til andre, så er man selv ansvarlig for at dette gjøres riktig og at dokumenter oppbevares og kan fremvises ved kontroll. ProTeria Tollarkiv hjelper til med nettopp dette.

Mer info finner du i menyen til venstre.

Oversikt over systemets oppbygging og moduler:

tollkontroll_system