ProTeria har siden 1994 levert EDI-løsninger for toll og transport. TDS er det svenske Tullverkets løsning for elektronisk fortolling.

ProTeria TDS er en brukervennlig løsning for elektronisk fortolling. Programmet er basert på at tolldokumentet vises på skjermen slik det ser ut på papriet. Dette er et velkjent dokument for mange og systemet er derfor lett å lære og man kommer raskt i gang. Man har kun dette ene skjermbildet som man jobber i. Enklere kan det ikke bli.

De som har handel mellom Norge (TVINN) og Sverige(TDS), kan fortolle varene ut av et land og inn i det andre i ett og samme oppdrag. Fordelene er at varene er ferdig fortollet mot begge land, når de passerer grensen, og kan tas i bruk umiddelbart.

 

Å gjøre fortollingene selv er ikke så vanskelig som mange tror. En fortolling gjøres enkelt i løpet av noen minutter.

Det er alltid vareeier som har ansvaret for fortollingen, uansett hvem som sender den Tollvesenet.

 

Viktige funksjoner i vårt tollprogram

 

 • Se dokumentet på skjermen som det ser ut på papiret
 • Import og eksport
 • Norge (TVINN) og Sverige (TDS)
 • EDI-overføring til tollen via internett
 • Eksportdokumenter
 • Integrasjon mot eksisterende ordre-/fakturasystem
 • Automatisk oppdatering av valutakurser
 • Automatisk oppdatering av tolltariffen
 • Enbruker eller flerbruker
 • Klientversjon (flere avsendere)
 • Komplett oversikt over alle fortollinger
 • Hjelpetekst til alle utfyllingsfeltTa kontakt på telefon 924 95 368 eller mail oss på salg@proteria.com for pristilbud og mer informasjon om TVINN/TDS.

Kundereferanser

"ProTeria tilfredstiller alle våre krav så langt, og dere har vist evne og vilje til å imøtekomme våre ønsker, noe som vi tolker dithen at vi blir tatt på alvor og ansett som en seriøs god kunde. "
Knut Heen Hanssen
Eimskip CTG AS