Grunnkurs i fortolling

Velg dato:
Tidsrom
201823oktober
201824oktober
Sted
ProTeria AS

Dronning Eufemias gt. 16
0191 OSLO
Kart

Kursholder
Jan Erik Bostrøm

Jan Erik jobber primært med kurs og konsulentvirksomhet i ProTeria. Han har mange års erfaring med toll- og fraktsystemer og har gjennom sin kontakt med de fleste bransjer, fått en bred erfaring innen de fleste sider ved import- og eksportfortolling. Han er derfor en kursleder med stor oversikt. Jan Erik har også pedagogisk bakrunn.

Kurset legger vekt på det praktiske, daglige behovet til deltagere som jobber med eksport og import. Deltagerne skal ta med sin egen bærbare PC eller nettbrett. Vi har noen PC'er til utlån for de som ikke kan ta med egen bærbar PC.

 

Pris: 7900,- kr. pr. deltager

Kursmateriell utleveres ved kursstart. 
Deltakerne får lunsj og kaffe.

Prisen er ex. mva.

 

Målgruppe

Kurset egner seg for personer i eksport og importbedrifter som jobber med det praktiske i forbindelse med internasjonale leveranser og som har regelmessig kontakt med, eller håndterer dokumenter til og fra, speditører, banker, tollvesenet, kunder eller leverandører.

 

Kurslokaler


Kurset avholdes i ProTerias lokaler i Dronning Eufemias gt. 16. Dette er rett ved Oslo S.

 

INNHOLD:

 

NYE REGLER FOR IMPORTMOMS

Skal ikke lenger innkreves ved import
Konsekvenser for importørene
Gjelder fra 1. jan. 2017

 

GANGEN I EN FORTOLLING

Ord og utrykk 
Vareflyt / dokumentflyt
Transittdokument / forpassing
Godsregistrering

 

HVILKEN FREMGANGSMÅTE ER BEST I DE ULIKE TILFELLER

Hvordan utnytte reglene og mulighetene optimalt
Øvingsoppgaver

 

TOLLTARIFFEN

Tolltariffens oppbygging
Tariffering
Tollsatser
Øvingsoppgaver

 

KONSEKVENSER VED AVDEKKING AV FEIL VED REVISJON

Straffetoll / -avgifter

 

PREFERANSETOLLBEHANDLING

EØS-avtalen
Andre handelsavtaler
Opprinnelsesregler
Opprinnelsesbevis

Forkunnskaper

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper, men medarbeidere med noe praktisk erfaring fra eksport eller importarbeid vil få best utbytte av kursene. Kursene er lagt opp slik at deltagerne skal få mest mulig praktisk nytte av de kunnskaper de tilegner seg.

 

 

Praktisk informasjon

Kurset kjøres over to dager.
Begge dager: 09.00-16.00

Avbestilling senere enn en uke før kursstart, belastes med 50% av kursavgiften.

Avbestilling samme dag, eller kursdeltagere som ikke møter, belastes for hele kursavgiften. Deltagerne skal ta med sin egen bærbare PC eller nettbrett. Vi har noen PC'er til utlån for de som ikke har egen bærbar PC.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli flyttet eller avlyst.

 

 

 

 

 

ALTERNATIVE FREMGANGSMÅTER FOR FORTOLLING

Foreløpig - endelig
Ordinær
Midlertidig
Gjeninnførsel / -utførsel
Direkte transit / innlegg på tollager
Direktefortolling


FINNE INFORMASJON

Tollvesenet på internett


TOLLKONTROLL I BEDRIFTEN

Tollvesenets fremgangsmåte ved en tollrevisjon
Gjeldende lover og regler som regulerer dette
Hvem har ansvaret for fortolling og dokumenter
Hvilke dokumenter skal fremlegges
Hva er viktig i de aktuelle dokumenter
Hva bør du kontrollere selv
Tips til arkivering og gjenfinning - sporbarhet
Repetisjon av de viktigste tollregler / prosedyrer
Tollverdibestemmelser
Øvingsoppgaver


TVINN - ELEKTRONISK FORTOLLING

Muligheter og fordelser med TVINN
Feilmeldinger / kontrollmasker i TVINN
Praktisk bruk av TVINN

"Meget bra kurs, som er innom de viktigste områdene og problemstillingene som en daglig møter. Bør kanskje ha drevet litt med fortolling før en går på kurset. Kurset er nyttig for alle som driver med eksport/import. Jeg har lært mye nytt og fått oppdatert gammel info. Jeg kan trygt anbefale kurset!"
Ann Margrete Engedal
TTS - Marine ASA